30/11/2021 16:21:23

QĐ bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Bình Tân

        - Ngày 30/11/2021, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTK về việc Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Bình Tân đối với ông Nguyễn Minh Nhựt, kể từ ngày 01/12/2021.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 165941