06/08/2021 14:06:32

QĐ bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long

         Ngày 08/6/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 675/QĐ-TCTK về việc Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đối với ông Hà Văn Ban, kể từ ngày 10/6/2021.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 166026