04/03/2024 09:56:18

QĐ bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Tam Bình

     Ngày 29/02/2024, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 18/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Tam Bình thuộc Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đối với ông Phạm Văn Thái, kể từ ngày 01/3/2024./.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 166005