03/05/2024 16:24:42

Tình hình kinh tế - xã hội bốn tháng đầu năm 2024

     Tháng 4/2024 có ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Chol Chnam Thmay của cộng đồng dân tộc Khmer với nhiều hoạt động khá sôi nổi, …; đặc biệt là kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 được nghỉ liên tiếp 5 ngày đã tác động kích cầu tiêu dùng của người dân sở tại, người về thăm quê và khách đến tham quan, du lịch.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong bốn tháng đầu năm 2024 ước thực hiện được 2.989,2 tỷ đồng, đạt 48,73% dự toán năm, tăng 19,18% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 60,2 tỷ đồng, đạt 119,11% dự toán năm nhưng giảm 65,24% so với cùng kỳ.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 0,62% so với cuối năm 2023; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 70,9% trên tổng số dư nguồn vốn huy động và tăng 0,78% so với cuối năm 2023. Tổng dư nợ cho vay tăng0,8% so với cuối năm 2023; trong đó dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 38,5% và tăng 1,95% so với cuối năm 2023.

     CPI tháng 4/2024 tăng 0,71% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị tăng 0,85%, khu vực nông thôn tăng 0,67%.Sau bốn tháng (tức tháng 4/2024 so với tháng 12/2023) CPI tăng 2,5%, cao hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,57 điểm phần trăm. CPI bình quân trong bốn tháng đầu năm 2024 tăng2,93% so với cùng kỳ, cao hơn 0,28 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2023.

     Chỉ số giá vàng tháng 4/2024 tăng 8,63% so với tháng trước và tăng 18,28% so với tháng 12/2023; Dollar Mỹ tăng 1,14% so với tháng trước và tăng 2,69% so với tháng 12/2023. Bình quân trong bốn tháng đầu năm 2024 chỉ số giá vàng tăng 21,26%, Dollar Mỹ tăng 3,74% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 853,3 tỷ đồng, đạt 20,05% kế hoạch năm, giảm 24,53% so với cùng kỳ năm 2023. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,89 điểm phần trăm.

     Theo số liệu chính thức, đã gieo trồng được 38.137,4 ha lúa đông xuân 2023 - 2024, đạt 95,34% kế hoạch và giảm 4,08% so với cùng kỳ năm trước. Do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nên một số vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều diện tích đất trồng lúa đã chuyển sang trồng màu và cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao hơn, vì vậy diện tích lúa đông xuân năm nay giảm so với cùng vụ năm trước. Tính đến ngày 15/4/2024, đã thu hoạch dứt điểm toàn bộ diện tích lúa đông xuân trên đồng, năng suất bình quân ước đạt 70,93 tạ/ha, tăng 2,93% hay tăng 2,02 tạ/ha so với cùng vụ năm trước.

     Tính đến 15/4/2024 đã xuống giống được 32.983 ha lúa hè thu năm 2024, đạt 94,2% kế hoạch, giảm 4,68% hay giảm 1.621 ha so với cùng kỳ năm trước. Hiện lúa đang ở giai đoạn mạ 10.366 ha, đẻ nhánh 20.766 ha, đồng trổ 733 ha và đã thu hoạch 1.118 ha. Ước tính sản lượng trên diện tích lúa thu hoạch đạt 8.050 tấn với năng suất bình quân ước đạt 72 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước.

     Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 3.832 ha cây lâu năm bị nhiễm sâu bệnh, giảm 16,2% hay giảm 743 ha so với cùng thời điểm năm trước. Nhìn chung các loại dịch bệnh chỉ xuất hiện rải rác, gây hại ở mức độ nhẹ; được người dân phòng trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng, năng suất và phẩm cấp sản phẩm.

     Tại thời điểm ngày 15/4/2024 đàn heo của tỉnh có 190.475 con, tăng0,12% hay tăng 226 con so với cùng kỳ năm trước; đàn bò có 72.835 con, giảm 9,48% hay giảm 7.624 con; đàn gia cầm có 11.591 nghìn con, tăng 5,03% hay tăng 556 nghìn con, trong đó đàn gà có 8.170 nghìn con, tăng 3,18% hay tăng 252 nghìn con.

     Ước tính bốn tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt 44.812 tấn, tăng 2,01% hay tăng 883 tấn so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 42.838 tấn, tăng 2,07% hay tăng 869 tấn. Riêng cá tra nuôi công nghiệp đạt 26.430,5 tấn, tăng 1,77%.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung trong bốn tháng đầu năm 2024 tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,25%, đóng góp vào IIP chung 11,59 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 13,7%, đóng góp 0,55 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 8,49%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm. Riêng ngành khai khoáng giảm 77,3%, kéo giảm IIP chung 0,19 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 22.639,3 tỷ đồng, tăng 13,11% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 14,13%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,07%, du lịch lữ hành tăng 15,11% và dịch vụ khác tăng 9,41%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân bốn tháng đầu năm 2024 tăng 2,93% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 9,9%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 269,4 triệu USD, tăng 21,48% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu tăng mạnh đã góp phần làm tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung, trong đó đáng kể là: Phương tiện vận tải và phụ tùng xuất khẩu gấp 2,2 lần cùng kỳ, đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu chung 10,48 điểm phần trăm; giày da tăng 17,09%, đóng góp 9,76 điểm phần trăm; túi xách, ví, vali, mũ và ô dù tăng 93,25%, đóng góp 3,02 điểm phần trăm; hàng rau quả tăng 116,51%, đóng góp 2,18 điểm phần trăm; …Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 117,3 triệu USD, giảm 8,57% so cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 640,2 tỷ đồng, tăng 12,76% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 312,8 tỷ đồng, tăng 15,04%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 292,6 tỷ đồng, tăng 10,71%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 34,8 tỷ đồng, tăng 10,28% so cùng kỳ năm trước. 

     Tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát tiến độ hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng năm 2024 và công tác chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 4/2024 tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đưa đoàn Người có công và nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy thăm các tỉnh Điện Biên, Ninh Bình và Nghệ An.

     Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Cuộc thi “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2023-2024 từ 01/4/2024 đến 17/4/2024. Kiểm tra thực tế việc tổ chức lựa chọn Sách giáo khoa (SGK) lớp 5 tại các Hội đồng cấp trường và cấp phòng. Tổng hợp danh mục SGK trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo danh mục SGK đến các cơ sở giáo dục và cung cấp danh mục, số lượng SGK cho các Nhà xuất bản, Công ty có sách được chọn ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt. 

     Ngành Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ lớn trong tháng 4/2024 như: lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Quốc tế Lao động 01/5. Tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) toàn quốc tại tỉnh Điện Biên, đạt 01 huy chương vàng và 02 huy chương bạc. Phục vụ 04 chương trình văn nghệ có khoảng 2.000 đại biểu tham dự. Thực hiện 07 sản phẩm tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, văn nghệ trên fanpage và kênh youtube của đơn vị, có khoảng 2.000 lượt người xem và tương tác. 

     Tính chung trong bốn tháng đầu năm, bệnh tiêu chảy giảm 34,38% (207 ca), bệnh viêm gan virus tăng 21% (259 ca), sốt xuất huyết  giảm 37,86 % (273 ca), bệnh tay chân miệng tăng 111% (272 ca), thủy đậu tăng 32% (28 ca), quai bị tăng 275% (11 ca), sởi không thay đổi,  bệnh cúm; bệnh viêm não virus không phát sinh. Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho hơn1.019,5 nghìn lượt người, trong đó có 80,20% khám bảo hiểm y tế. 

     Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 33 người, bị thương 42 người, thiệt hại tài sản 177,5 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông đường bộ tăng 17 vụ, số người chết tăng 09 người, số bị thương tăng 27 người, thiệt hại tài sản tăng 42 triệu đồng. Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chết  tăng 01 người

     Lũy kế từ đầu năm đến nay xảy ra 13 điểm sạt lở, với chiều dài 398m làm ảnh hưởng đến 17 hộ dân; triều cường làm sạt lở 02 đoạn bờ bao dài 28m, ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ dân và khoảng 0,24 ha cây ăn quả tập trung. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là 748,7 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay đã khắc phục thiệt hại 26,6 triệu đồng về nhà ở và cây trồng./.

  * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và bốn tháng đầu năm 2024, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 165916