01/07/2024 13:34:18

Tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2024

     Những tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức hơn; xung đột quân sự leo thang tại một số quốc gia, khu vực; thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến khó lường. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Long nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn, lạm phát có xu hướng tăng, hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực phục hồi chậm, thị trường xuất khẩu hàng hóa thiếu ổn định; … Tuy nhiên, với sự lãnh chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp các ngành; đã góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt được một số kết quả đáng kể như: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt kết quả khá; sản xuất công nghiệp đang phục hồi và phát triển mạnh; xuất khẩu tăng cao so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán; đời sống thu nhập của người lao động được cải thiện, an sinh xã hội bảo đảm.

     Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 3.805,2 tỷ đồng, đạt 63,98% dự toán năm, tăng 16,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa được 3.725,2 tỷ đồng, đạt 63,17% dự toán năm, tăng 23,49% so với cùng kỳ.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 2,09% so với cuối năm 2023; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 74,1% trên tổng số dư nguồn vốn huy động và tăng 6,88% so với cuối năm 2023. Tổng dư nợ cho vay tăng 2,28% so với cuối năm 2023; trong đó dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 37,9% và tăng 1,95% so với cuối năm 2023.

     CPI tháng 6/2024 tăng 0,27% so với tháng trước; trong đó, khu vực thành thị tăng 0,19%, khu vực nông thôn tăng 0,3%. Sau 6 tháng (tức tháng 6/2024 so với tháng 12/2023) CPI tăng 2,47%, cao hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,46 điểm phần trăm. CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 3,29% so với cùng kỳ, cao hơn 1,27 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2023.

     Chỉ số giá vàng tháng 6/2024 tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 21,9% so với tháng 12/2023; Dollar Mỹ giảm 0,01% so với tháng trước nhưng tăng 4,06% so với tháng 12/2023. Bình quân trong 6 tháng đầu năm 2024 chỉ số giá vàng tăng 24,86%, Dollar Mỹ tăng4,89% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện được 1.349,5 tỷ đồng, đạt 30,81% kế hoạch vốn giao năm 2024, giảm 23,74% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 1,97 điểm phần trăm.

     Theo số liệu chính thức, diện tích gieo trồng được 38.137,4 ha lúa đông xuân 2023 - 2024, đạt 95,34% kế hoạch, giảm 4,08% hay giảm 1.624 ha so với cùng kỳ năm trước. Do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nên một số vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều diện tích đất trồng lúa đã chuyển sang trồng màu và cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao hơn, vì vậy diện tích lúa đông xuân năm nay giảm so với cùng vụ năm trước. Năng suất cả vụ đạt 70,84 tạ/ha, tăng 2,8% hay tăng 1,93 tạ/ha; sản lượng được 270,2 nghìn tấn, giảm 1,4% hay giảm 3,8 nghìn tấn so với cùng vụ năm trước. 

     Theo kết quả sơ bộ, đến nay toàn tỉnh đã xuống giống được 36.560,5 ha lúa hè thu 2024, đạt 104,46% kế hoạch, giảm 2,42% hay giảm 905 ha so với cùng vụ năm trước. Trong đó, diện tích lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh 1.071 ha; đòng trổ 8.200 ha; chắc xanh đến chín 24.844,2 ha và đã thu hoạch 2.445,3 ha với năng suất ước đạt 69,29 tạ/ha, tăng 12,05% hay tăng 7,45 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung các trà lúa đang phát triển tốt, sâu bệnh phát sinh không đáng kể.

     Tính đến ngày 15/6/2024 đã xuống giống được 1.712 ha lúa thu đông 2024, đạt 5,7% kế hoạch, tăng 28% hay tăng 374 ha so với cùng vụ năm trước. Hiện lúa đang giai đoạn mạ 612 ha, đẻ nhánh 1.100 ha; lúa đang sinh trưởng và phát triển khá tốt, sâu bệnh phát sinh nhưng không đáng kể.

     Toàn tỉnh hiện có 70.898,6 ha cây lâu năm, tăng 2,87% hay tăng 1.978 ha so với cùng kỳ năm 2023. Trong những năm gần đây hiệu quả kinh tế từ cây cam mang lại thu nhập khá nên diện tích trồng mới tiếp tục mở rộng; phong trào trồng cam dưới ruộng phát triển mạnh; trong đó, cây cam sành là loại giống chủ lực trong diện tích trồng cam của tỉnh, diện tích trồng mới được mở rộng liên tục.

     Tại thời điểm ngày 15/6/2024, đàn heo có 183.642 con, tăng 1,12% hay tăng 2.040 con so cùng kỳ năm trước; đàn bò có 72.837 con, giảm 6,73% hay giảm 5.255 con; đàn gia cầm có 10.478 nghìn con, tăng 3,7% hay tăng 374 nghìn con, trong đó đàn gà có 7.382 nghìn con tăng 6,89% hay tăng 476 nghìn con.

     Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 6 tháng đầu năm 2024 được 87.556 tấn, tăng 1,42% hay tăng 1.225 tấn so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng được 84.025 tấn, tăng 1,45% hay tăng 1.197 tấn. Riêng sản lượng cá tra nuôi thâm canh ước được 58.778 tấn, tăng 1,24% hay tăng 719 tấn so với cùng kỳ năm trước.

     Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 12,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,02%, đóng góp vào IIP chung 11,38 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 14,42%, đóng góp 0,56 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 8,26%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm. Riêng ngành khai khoáng giảm 70,47%, kéo giảm IIP chung 0,17 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 34.835,3 tỷ đồng, tăng 14,11% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 14,95%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,43%, du lịch lữ hành tăng 16,07% và dịch vụ khác tăng 11,85%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân 6 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 10,48%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 453,1 triệu USD, tăng 31,34% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu tăng mạnh đã góp phần làm tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung, trong đó đáng kể là: Giày da tăng 41,99%, đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu chung 22,92 điểm phần trăm; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 73,48%, đóng góp 7,65 điểm phần trăm; hàng rau quả tăng 156,03%, đóng góp 2,78 điểm phần trăm; … Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 191 triệu USD, tăng 11,27% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 1.015,3 tỷ đồng, tăng 12,51% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 487,3 tỷ đồng tăng 14,29%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 475,2 tỷ đồng tăng 10,97%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 52,8 tỷ đồng, tăng 10,43% so cùng kỳ năm trước. 

     Trong 6 tháng đầu năm, đã thăm, tặng 46.018 phần quà với tổng kinh phí 12.985,3 triệu đồng cho gia đình chính sách người có công với cách mạng trong toàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà dịp Tết Nguyên đán cho 242 đối tượng là ngưới có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ với số tiền 189,5 triệu. Triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ năm 2024 tổng số 433 căn nhà (xây dựng mới 66 căn, sửa chữa 367 căn) với số tiền 12.475 triệu đồng.

     Ngành Giáo dục và Đào tạo chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” về giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em mẫu giáo giai đoạn 2023-2025 cho 100% các cơ sở giáo dục mầm non toàn tỉnh. Tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2023-2024. Thực hiện công tác tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I, học kỳ II năm học 2023-2024. Chỉ đạo công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. 

     Ngành Văn hóaThể thao và Du lịch đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cổ động trực quan kỷ niệm các ngày lễ lớn như: thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2024 và Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Quốc tế Lao động 01/5

     Trong 6 tháng đầu năm 2024: bệnh tiêu chảy giảm 39,5%(365 ca); viêm gan virus tăng 23,3% (378 ca); sốt xuất huyết tăng 40,6 (517 ca); bệnh tay chân miệng tăng 138% (791 ca); bệnh sởi phát sinh 3 ca, so cùng kỳ không thay đổi; thủy đậu tăng 24,16% (36 ca); bệnh quai bị tăng 162,5% (13 ca); bệnh cúm tăng 400% (12 ca); ... so với cùng kỳ năm trước. 

     Lũy kế 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024) xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 49 người và bị thương 59 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 25 vụ, số người chết tăng 10 người, số bị thương tăng 34 người; Giao thông đường thủy 03 vụ, số người chết 01 người; so cùng kỳ năm trước tăng 03 vụ, số người chết tăng 01 người. 

     Trong 6 tháng đầu năm 2024, ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra 3.099,1 triệu đồng (giảm 4.671 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước), trong đó: sạt lở, sụt lún xảy ra 61 điểm sạt lở, sụt lún làm mất 1.614m bờ sông, kênh, rạch kèm theo các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng 121 hộ dân, ước thiệt hại 3.041,5 triệu đồng. Triều cường làm sạt lở 02 đoạn bờ bao, với chiều dài 28m, làm ngập 19 căn nhà và 0,24 ha vườn cây ăn trái, ướt khoảng 03 tấn thức ăn cá của hộ dân, ước thiệt hại 47,6 triệu đồng. Giông lốc làm tốc mái 01 căn nhà, (thiệt hại dưới 30%), ước thiệt hại 10 triệu đồng. Tổng kinh phí đã hỗ trợ khắc phục thiệt hại là 164,6 triệu đồng; ngoài ra còn hỗ trợ 100 bồn chứa nước từ nguồn xã hội hóa cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn, xâm nhập mặn./.

    * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 233000