01/10/2023 10:02:22

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023

       Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả tốt nhất. Nhiều công trình hạ tầng quan trọng hoàn thành kể từ cuối năm 2022, đã và đang hoàn thành trong năm 2023 tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; dịch Covid-19 được kiểm soát khá tốt, người dân an tâm tham gia thị trường nhờ tiêm vaccine đủ liều; … người dân yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh và tham gia thị trường xã hội.
       Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2023 ước thực hiện được 4.631,8 tỷ đồng, đạt 80,3% dự toán năm và giảm10,07% so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân giảm chủ yếu do khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 72,17% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách của tỉnh ước thực hiện được 5.999,5 tỷ đồng, đạt 52,81% dự toán năm và tăng 8,13% so với cùng kỳ năm trước; trong đó chi đầu tư phát triển được 2.143,2tỷ đồng, đạt 41,13% dự toán năm và tăng 30,4% so với cùng kỳ.
       Số dư nguồn vốn huy động , tăng 6,45% so với số đầu năm; trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 72,19% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 7,58% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 4,87% so với số đầu năm; trong đó, dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm 39,45% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 2,58% so với số đầu năm.
       CPI tháng 9/2023 tăng 0,56% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,78% (chủ yếu do giá lương thực tăng 2,48%); nhóm giao thông tăng 1,36% (chủ yếu do giá nhiên liệu tăng 3,36%); nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,84%; …Sau 9 tháng (tức tháng 9/2023 so với tháng 12/2022) CPI tăng 1,56%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 1,75 điểm phần trăm. CPI bình quân quý III tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 9 tháng năm 2023 tăng 1,68% so với cùng kỳ, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2022.
       Chỉ số giá vàng tháng 9/2023 tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 6,6% so với tháng 12/2022; Dollar Mỹ tăng 1,43% so với tháng trước và ổn định so với tháng 12/2022. Bình quân trong 9 tháng năm 2023 chỉ số giá vàng tăng 2,95%, Dollar Mỹ tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước.
       Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý ước được 2.864 tỷ đồng, đạt 53,04% kế hoạch vốn giao năm 2023, tăng 8,73% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 3,02 điểm phần trăm, chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 14,91% so với năm trước.
       Sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng lúa cả năm được 112.886,3 ha, ước năng suất bình quân đạt 59,53 tạ/ha, sản lượng ước đạt 672 nghìn tấn (trong đó số liệu vụ lúa hè thu là sơ bộ, vụ thu đông là ước tính). So với cùng kỳ năm trước, diện tích gieo trồng tăng 0,44%, năng suất giảm 1,57%, sản lượng giảm 1,14%.
       Trong 9 tháng, diện tích gieo trồng cây màu (các loại cây hàng năm khác ngoài cây lúa) ước được 26.585,7 ha, tăng 1,38% hay tăng 363 ha so với cùng kỳ năm trước. Do cây màu có thời gian sinh trưởng ngắn nên người trồng rau màu tập trung đầu tư chăm sóc, sử dụng giống mới, áp dụng các phương pháp canh tác tiến bộ như dùng màng phủ nông nghiệp, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, … vì vậy, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, giá bán khá thuận lợi nên người sản xuất cũng an tâm mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần làm tăng diện tích rau màu.
       Ước tính đến 15/9/2023, đàn heo có 185.284 con, giảm 3,31% hay giảm 6.340 con so cùng kỳ năm trước; đàn bò có 81.147 con, giảm 2,96% hay giảm 2.477 con; đàn gia cầm có 10.952,2 nghìn con, giảm 1,02% hay giảm 113 nghìn con, trong đó đàn gà có 6.976 nghìn con, tăng 2,57% hay tăng 175 nghìn con. Trong 9 tháng, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt 37.132 tấn, giảm3,67% so cùng kỳ năm trước;thịt bò hơi đạt 8.650,6 tấn, tăng1,93%; sản lượng thịt gia cầm hơi đạt 48.012 tấn, tăng 6,09%; trứng gia cầm đạt 164.995 nghìn quả, tăng 0,22%.
       Toàn tỉnh hiện có 2.138,6 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích nuôi cá tra là 370,4 ha, tăng 0,1%. có 207 cơ sở nuôi cá lồng, bè với số lượng 1.617 chiếc; trong đó có 1.221 lồng bè đang thả nuôi, tăng 58 chiếc so với cùng kỳ. Ước tính sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 9 tháng năm 2023 đạt 108.733,8 tấn, tăng 3,92% hay tăng 4.097 tấn so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng được 104.083 tấn, tăng 4,11% hay tăng 4.109,5 tấn. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp đạt 71.361,6 tấn, tăng 3,84% hay tăng 2.636 tấn so với cùng kỳ năm trước.
       Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 12,08% so với cùng kỳ năm trước (quý I giảm 15,17%, quý II giảm 14,42% và quý III giảm 6,62%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có quy mô sản xuất lớn nhất toàn ngành có mức giảm 13,29%, đã làm kéo giảm mức tăng trưởng chung của toàn ngành 12,27 điểm phần trăm (trong đó: quý I giảm 16,4%, quý II giảm 15,86% và quý III giảm 7,55%); ngành khai khoáng giảm 81,73%, kéo giảm 0,34 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 4,53%, đóng góp vào mức tăng trưởng IIP chung 0,16 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,21%, đóng góp 0,37 điểm phần trăm.
       Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 43.084,4 tỷ đồng, tăng 11,74% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 11,68%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 11,84%, du lịch lữ hành tăng 60,98% và dịch vụ khác tăng 11,64%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân 9 tháng năm 2023 tăng 1,68% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 9,89%.
       Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 541,9 triệu USD, giảm 6,23% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu giảm mạnh đã làm kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung, trong đó ảnh hưởng đáng kể là: Giày dép các loại giảm 18,19%, kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung 11,43 điểm phần trăm; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng giảm 76,23%, kéo giảm 4,6 điểm phần trăm; hàng dệt may giảm 12,41%, kéo giảm 1,75 điểm phần trăm; hàng rau quả giảm 33,98%, kéo giảm 1,07 điểm phần trăm; … Tổng giá trị nhập khẩu đạt 251,3 triệu USD, giảm 0,56% so với cùng kỳ năm trước.
       Tổng doanh thu vận tải ước đạt 1.739,9 tỷ đồng, tăng 14,88% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 641,3 tỷ đồng, tăng 14,93%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.007 tỷ đồng, tăng 14,84%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 91,6 tỷ đồng, tăng 14,86%.
       Từ đầu năm đến nay,mưa lớn, giông, lốc xoáy, sét làm chết 02 người do bị sét đánh, bị thương 01 người; thiệt hại 92 căn nhà (trong đó sập 08 căn); thiệt hại 2.040 ha lúa và cây ăn trái; xảy ra 102 điểm sạt lở, sụt lún trong nội đồng và sông chính, làm mất 3.183m bờ sông, kênh, rạch và các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn làm ảnh hưởng trực tiếp 109 hộ dân; triều cường dâng cao làm sạt lở 07 đoạn bờ bao với chiều dài 105 m, sâu vào 4m, ảnh hưởng trực tiếp 01 hộ dân, tràn 10 đoạn bờ bao với chiều dài 1.000m và tràn 10 mặt đập; làm thiệt hại hoàn toàn 1,26 ha hoa màu và ảnh hưởng đến 49 ha cây ăn trái tập trung. Ước tổng thiệt hại là 68.701,5 triệu đồng, Chính quyền địa phương các cấp đã kịp thời hỗ trợ khắc phục thiệt hại với tổng số tiền 14.934,6 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, quỹ phòng chống thiên tai, thủy lợi phí và nguồn xã hội hóa.
       Giải quyết việc làm mới cho 21.472 lao động, đạt 107,36 % kế hoạch năm, trong đó đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được 1.364 lao động, đạt 80,24% kế hoạch năm.
       Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQCP, ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023; tham mưu trình Hội Đồng Nhân Dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, ngày 15/6/2023 quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mẫu giáo thuộc diện hộ cận nghèo và giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
       Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đất nước, Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023); Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), thực hiện 800 băng rôn dọc, 21 băng rôn ngang, thay bạt 800m2 pano tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa. Tổ chức 02 cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng cấp tỉnh: Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long năm 2023 (ngày 18/8 tại Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao thành phố Vĩnh Long), có 08 đội tham dự, kết quả trao 06 giải tập thể, 25 giải cá nhân xuất sắc; Hội diễn Văn nghệ quần chúng tỉnh Vĩnh Long năm 2023 (từ ngày 01/9 đến 06/9/2023 tại huyện Tam Bình), có 15 đội tham gia, với trên 400 diễn viên quần chúng tham gia, trao 11 giải tập thể và 62 tiết mục, cá nhân xuất sắc; …
       Theo báo cáo Sở Y tế, trong tháng không ghi nhận trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2; lũy kế đến 11/9/2023 là 1.100 trường hợp. Số tử vong trong tháng 01 trường hợp; lũy kế là 05 trường hợp, chiếm 0,46% trên tổng số ca mắc. 
       Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho 2.059,8 nghìn lượt người, trong đó có 85,51% khám bảo hiểm y tế.
      Trong 9 tháng năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/9/2023) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 89 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm chết 81 người và bị thương 52 người; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 17 vụ, số người chết tăng 13, số bị thương giảm 26 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người; so cùng kỳ tăng 01 vụ, số người chết tăng 02.
       Ngành chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn, tập huấn bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu, tuyến Công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ và khu vực đông dân cư có nguy cơ dễ dẫn đến cháy, nổ, ... Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ" thường trực ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh./.
     * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 165953