01/12/2023 15:19:21

Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2023

     Tháng 11/2023, thời tiết đã bước vào mùa khô; cao điểm mùa cưới hỏi; … Bên cạnh đó, trong tháng còn có Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, Lễ hội Ok Om Bok và lễ Kathina của đồng bào Khmer; … nên sức cầu hàng hóa, dịch vụ tiếp tục duy trì ở mức cao. Mặt khác, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm, các ngành tăng cường sản xuất phục vụ thị trường Tết, xuất khẩu nông sản có nhiều thuận lợi, … đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng năm 2023 ước thực hiện được 5.747 tỷ đồng, đạt 99,64% dự toán năm, giảm 13,56% so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân giảm chủ yếu là do khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 67,8% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách của tỉnh 11 tháng năm 2023 ước thực hiện được 8.282,3 tỷ đồng, đạt 72,79% dự toán năm và tăng 18,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên thực hiện được 4.540,2 tỷ đồng, đạt 80,32% dự toán năm và giảm 3,78%.

     Số dư nguồn vốn huy động trên địa bàn ước tính đến ngày 03/11/2023 tăng 6,66% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 74,8% trên tổng số dư nguồn vốn huy động và tăng 11,66% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn ước tính đến ngày 03/11/2023 tăng 5,56% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 39,3% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 2,83% so với số đầu năm.

    CPI tháng 11/2023 giảm 0,14% so với tháng trước. Trong đó, khu vực thành thị giảm 0,17%; khu vực nông thôn giảm 0,14%. Sau 11 tháng (tức tháng 11/2023 so với tháng 12/2022) CPI tăng 1,24%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,14 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 11 tháng năm 2023 tăng 1,61% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,15 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2022.

     Chỉ số giá vàng tháng 11/2023 tăng 3,63% so với tháng trước và tăng 10,92% so với tháng 12/2022; Dollar Mỹ tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 1,46% so với tháng 12/2022. Bình quân trong 11 tháng năm 2023 chỉ số giá vàng tăng 4,4%, Dollar Mỹ tăng 2,27% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 3.691 tỷ đồng, đạt 68,36% kế hoạch năm, tăng 9,26% so với cùng kỳ năm 2022. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 3,54 điểm phần trăm, chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 14,91% so với năm trước.

     Kết thúc thời vụ gieo trồng, diện tích lúa thu đông 2023 đạt 35.618,9 ha, vượt 18,73% kế hoạch, tăng 44,57% hay tăng 10.981,5 ha so với cùng vụ năm trước. Diện tích gieo trồng lúa vụ thu đông năm nay tăng cao so với năm trước chủ yếu do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng cao, giá lúa tăng mạnh, hiệu quả kinh tế đạt cao nên nông dân tiếp tục gieo trồng lúa vụ 3, không bỏ vụ như năm trước. Tính đến ngày 15/11/2023, đã thu hoạch được 32.707 ha; diện tích lúa còn lại đang ở giai đoạn chắc xanh đến chín, lúa đang phát triển tốt, dự báo các trà lúa thu hoạch cuối vụ đạt năng suất khá hơn đầu vụ. Ước tính năng suất lúa toàn vụ thu đông 2023 đạt 54,69 tạ/ha, tăng 3,32% hay tăng 1,76 tạ/ha so với cùng vụ năm trước.

     Tính đến ngày 15/11/2023 toàn tỉnh xuống giống được khoảng 2.141 ha lúa đông xuân 2023 - 2024 (tập trung chủ yếu tại huyện Tam Bình, Vũng Liêm và Trà Ôn), đạt 5,4% kế hoạch (kế hoạch xuống giống 40.000 ha). Lúa đang ở giai đoạn mạ là 561 ha, đẻ nhánh 453 ha, chắc xanh-chín 1.127 ha

     Đã gieo trồng được 34.274,6 ha rau màu, tăng 1,57% hay tăng 529,2 ha so cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 1.337,6 ha ngô (bắp), tăng 5,67% so cùng kỳ năm trước; 1.048 ha khoai lang, tăng 12,63%; 222,3 ha mía, tăng 1,88%; 31.151 ha rau các loại, tăng 0,9%; 418,3 ha đậu các loại, tăng 6,17%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/11/2023 được 3.694 tấn ngô (bắp), tăng 8,89% so cùng kỳ năm trước; 28.669,7 tấn khoai lang, giảm 1,26%; 13.463 tấn mía, giảm 11,74%; 572.411 tấn rau các loại, giảm 7,15%; 677,6 tấn đậu các loại, giảm 1,51%; …

     Tại thời điểm 15/11/2023, đàn heo có 183.274 con, giảm 4,42% hay giảm 8.480 con so cùng kỳ năm trước; đàn bò 78.345 con, giảm 0,36% hay giảm 283 con; tổng đàn gia cầm có 11.205 nghìn con, tăng 1,54% hay tăng 169,8 nghìn con, trong đó đàn gà có 7.395,8 nghìn con, tăng 4,15% hay tăng 294,4 nghìn con.

     Toàn tỉnh hiện có 2.149,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tăng 0,51% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh là 370,4 ha, tăng 0,11%. 207 cơ sở nuôi cá lồng bè với 1.617 lồng bè, trong đó có 1.203 lồng bè đang thả nuôi, tăng 116 chiếc so với cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 11 tháng năm 2023 được 141.300 tấn, tăng 4,79% hay tăng 6.456 tấn so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng được 135.851 tấn, tăng 4,99% hay tăng 6.453 tấn. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp ước được 94.718 tấn, tăng 4,78% hay tăng 4.318 tấn so với cùng kỳ năm trước.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 9,58% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 84,37%, kéo giảm IIP chung 0,24 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 10,67%, kéo giảm 9,64 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 5,32%, đóng góp 0,13 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,29%, đóng góp 0,17 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 53.186,8 tỷ đồng, tăng 12,38% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 12,11%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,69%, du lịch lữ hành tăng 57,09% và dịch vụ khác tăng 12,11%. Nếu loại trừ biến động giá (CPI bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 1,61% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 10,6%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 683,2 triệu USD, giảm 0,99% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu giảm mạnh đã làm kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung, trong đó ảnh hưởng đáng kể là: Giày dép các loại giảm 12,85%, kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung 8,04 điểm phần trăm; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng giảm 75,39%, kéo giảm 4,15 điểm phần trăm; hàng dệt may giảm 14,23%, kéo giảm 2,12 điểm phần trăm; hàng rau quả giảm 33,61%, kéo giảm 1,02 điểm phần trăm; … Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 312,5 triệu USD, tăng 6,82% so cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 2.151,8 tỷ đồng, tăng 13,86% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 791,1 tỷ đồng, tăng 14,52%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.247,9 tỷ đồng, tăng 13,46%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 112,8 tỷ đồng, tăng 13,69% so cùng kỳ năm trước.

     Từ đầu năm đến nay, lốc, mưa, gió mạnh làm chết 02 người, bị thương 01 người; sập, tốc mái 93 căn nhà, đổ ngã 2.039 ha lúa, 0,2 ha cây ăn trái, 0,86 ha rau màu; sạt lở 124 điểm, làm ảnh hưởng trực tiếp 112 hộ dân với chiều dài 3.799m; Triều cường làm sạt lở 14 đoạn, tràn 21 đoạn bờ bao dài 1.500m và tràn 10 đập, thiệt hại hoàn toàn 1,26 ha hoa màu và làm ảnh hưởng 50 ha cây ăn trái. Lũy kế ước tổng thiệt hại khoảng 70.399,5 triệu đồng. Đến nay đã hỗ trợ khắc phục thiệt hại với số tiền 15.732,4  triệu đồng từ nguồn hỗ trợ lúa giống của trung ương, nguồn ngân sách địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi, nguồn quỹ phòng chống thiên tai, nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nguồn xã hội hóa và nguồn tổ chức phi chính phủ Pháp.

     Giải quyết việc làm mới cho 26.033lao động, đạt 130,2%, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 1.706 lao động, đạt 97,5%.

     Ngành Giáo dục tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng tiêu chí thi đua thực hiện phong trào thi đua ngành Giáo dục; Hướng dẫn khối mầm non, hướng dẫn thực hiện chủ đề năm học gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm”. Hướng dẫn các hoạt động Hội thi xây dựng mô hình “Trường mầm non xanh-an toàn - thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm”. 

     Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển lãm lưu động chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đáng”; tham gia hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt nam” tại tỉnh Kiên Giang, đạt 02 huy chương vàng cá nhân, 02 huy chương bạc cá nhân, 01 huy chương vàng tiểu phẩm, 01 giấy khen tặng cho Đạo diễn xuất sắc, 01 Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang; tổ chức ra mắt 02 đội văn nghệ thuật quần chúng Khmer Chùa Kỳ Son và Chùa Đại Thọ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023; đồng thời tiếp tục triển khai hỗ trợ thành lập, hướng dẫn hoạt động đội văn nghệ quần chúng Khmer Chùa Mới xã Trà Côn, huyện Trà Ôn và Đội văn nghệ quần chúng Khmer Chùa Tòa Sen xã Đông Thành, thị xã Bình Minh. 

     Theo Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, bệnh tiêu chảy tăng 62,58% (tăng 617 ca), bệnh viêm gan virus tăng 123,37% (tăng 1288 ca), bệnh sốt xuất huyết giảm 48,43% (giảm 1776 ca), bệnh tay chân miệng tăng 56,49% (tăng 879 ca), bệnh thủy đậu tăng 190,68% (tăng 225  ca), bệnh quai bị tăng 94,12% (tăng 16 ca) so với cùng kỳ năm trước. 

     Đã xảy ra 115 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 100 người, bị thương 71 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 16 vụ, số người chết  tăng 15 người; số bị thương giảm 33 người; tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 02 vụ, chết 02 người, so cùng kỳ năm trước tăng 01 vụ, số người chết tăng 02 người, bị thương giảm 01 người. 

     Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 03 vụ cháy, nổ, thiệt hại tài sản khoảng 1.220 triệu đồng./.

    * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 80268