08/11/2021 14:13:29

Tọa đàm về Tổng điều tra dân số và nhà ở

Chương trình tọa đàm trên Truyền hình Quốc hội với sự tham gia của Tổng cục trưởng và Trưởng đại diện UNFPA về Tổng điều tra dân số và nhà ở: 

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 165977