29/05/2023 16:49:14

Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2023

     Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 kéo dài trong 3 ngày đầu tháng 5/2023 cùng với các ngày truyền thống, lịch sử khác; nhu cầu ở một số mặt hàng phát sinh thêm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mùa mưa đang đến; giá xăng dầu được điều chỉnh giảm; … là những điều kiện quan trọng để các ngành sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi và phát triển, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, ổn định và cải thiện cuộc sống cho Nhân dân.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện được 2.832,9 tỷ đồng, đạt 49,11% dự toán năm, giảm 10,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa được 2.632,9 tỷ đồng, đạt 48,61% dự toán năm, tăng 15,86% so với cùng kỳ. Riêng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được hơn 200 tỷ đồng, đạt 56,83% dự toán năm, giảm 77,78% so với cùng kỳ năm trước.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 3,76% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 72,95% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 5,95% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 2,84% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 40,35% tổng dư nợ cho vay và tăng 2,88% so với số đầu năm.

     CPI tháng 5/2023 giảm 0,07% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị giảm 0,08%, khu vực nông thôn giảm 0,06%. Sau 5 tháng (tức tháng 5/2023 so với tháng 12/2022) CPI giảm 0,14%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,35 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 5 tháng đầu năm 2023 tăng 2,28% so với cùng kỳ, thấp hơn 0,22 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2022.

     Chỉ số giá vàng tháng 5/2023 tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 5,87% so với tháng 12/2022; Dollar Mỹ giảm 0,39% so với tháng trước và giảm 2,26% so với tháng 12/2022. Bình quân trong 5 tháng đầu năm 2023 chỉ số giá vàng tăng 0,42%, Dollar Mỹ tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện trong 5 tháng đầu năm 2023 là 1.443,5 tỷ đồng, đạt 27,88% kế hoạch năm, tăng 9,46% so với cùng kỳ năm 2022. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,19 điểm phần trăm, chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 10,21% so với năm trước.

     Theo số liệu chính thức, diện tích gieo trồng lúa đông xuân 2022 - 2023 được 39.761,5 ha, đạt 88,36% kế hoạch, giảm 14,29% hay giảm 6.631,6 ha so với cùng vụ năm trước. Năng suất cả vụ đạt 68,91 tạ/ha, giảm 1,59% hay giảm 1,11 tạ/ha; sản lượng được 273,9 nghìn tấn, giảm 15,65% hay giảm 50,8 nghìn tấn so với cùng vụ năm trước.

     Tính đến ngày 15/5/2023, đã xuống giống được 37.466 ha, đạt 98,59% kế hoạch, tăng 2,26% hay tăng 827,5 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lúa ở giai đoạn mạ 1.015 ha, đẻ nhánh 7.274 ha; đòng trổ 26.458 ha; chắc xanh đến chín 1.686 ha và đã thu hoạch 1.033 ha với năng suất ước đạt 67,12 tạ/ha.

     Đã gieo trồng được 16.046,8 ha rau màu, tăng 1,59% hay tăng 250,6 ha so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 545,9 ha ngô (bắp), giảm 1,52% so cùng kỳ năm trước; 771,4 ha khoai lang, tăng 25,61%; 94,6 ha mía, tăng 0,77%; 14.406,6 ha rau các loại, tăng 0,52%; 171,9 ha đậu các loại, tăng 1,15%; …

     Tại thời điểm 15/5/2023, đàn heo có 179.452 con, giảm 7,51% hay giảm 14.566 con so cùng kỳ năm trước; đàn bò có 77.520 con, giảm 8,24% hay giảm 6.960 con; đàn gia cầm có 9.935,8 nghìn con, giảm 3,36% hay giảm 345,4 nghìn con, trong đó đàn gà có 6.998,7 nghìn con, tăng 2,81% hay tăng 191,2 nghìn con.

     Toàn tỉnh hiện có 2.090,9 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh là 357,2 ha, tăng 0,41%. Có 225 cơ sở nuôi cá lồng, bè với số lượng 1.640 lồng bè nuôi cá; trong đó đang thả nuôi 1.207 chiếc, tăng 2,99% hay tăng 35 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 5 tháng đầu năm 2023 được 65.541,9 tấn, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 62.800,5 tấn, tăng 2,83%. Riêng sản lượng cá tra nuôi thâm canh đạt 42.345,8 tấn, tăng 2,32%.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 15,34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 66,55%, kéo giảm IIP chung 0,28 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 16,61%, kéo giảm 15,36 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 2,03%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,64%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 26.563,8 tỷ đồng, tăng 13,45% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 12,61%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,65%, du lịch lữ hành tăng 103,87% và dịch vụ khác tăng 14,01%. Nếu loại trừ biến động giá (CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2023 tăng 2,28% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 10,92%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt đạt 287,5 triệu USD, giảm 7,49% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ như: Giày da giảm 16,87%, kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung 10,69 điểm phần trăm; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng giảm 61,83%, kéo giảm 3,52 điểm phần trăm; hàng dệt may giảm 13,88%, kéo giảm 1,87 điểm phần trăm; hàng rau quả giảm 47,53%, kéo giảm 1,64 điểm phần trăm; ... Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 170,5 triệu USD, tăng 11,76% so cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 821 tỷ đồng, tăng 17,43% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 321 tỷ đồng, tăng 16,69%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 449 tỷ đồng, tăng 18,46%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 51 tỷ đồng, tăng 13,34% so cùng kỳ năm trước.

     Từ đầu năm đến nay, mưa lớn, sét đánh làm chết 01 người, tốc mái 02 căn nhà; xảy ra 07 điểm sạt lở với chiều dài 160m và 01 đoạn sụt lún lòng sông gây thiệt hại thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp 12 hộ dân; triều cường làm sạt lở chiều dài 80m; ước tổng thiệt hại 305,6 triệu đồng. 

     Giải quyết việc làm mới cho 10.932 lao động, đạt 54,66%; đưa 697 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 41%. Hỗ trợ chi phí ban đầu cho 16 lao động với số tiền 124,6 triệu đồng. 

     Ngành giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ trong tháng 5/2023. Triển khai Kế hoạch số 620/KH-BGDĐT ngày 13/4/2023 của Bộ GDĐT về việc truyền thông, tuyên truyền công tác xóa mù chữ và các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tổ chức tổng kết “Chương trình Tôi yêu Việt Nam” cấp mầm non năm học 2022 - 2023; Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, xây dựng chuẩn giá trị văn hóa trường học. Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng trường học an toàn, thân thiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023

     Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan lễ kỷ niệm, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nhân Lễ giỗ “Quốc Tổ Hùng Vương” năm 2023 và kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Phục vụ văn nghệ tại cơ sở nhân ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây có khoảng 1.500 lượt người xem; Tết quân dân có khoảng 2.000 lượt người xem; biểu diễn kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam có khoảng 2.200 lượt người xem. 

     Theo Sở Y tế, tính từ ngày 11/4/2023 đến ngày 11/5/2023 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 596 trường hợp xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, tích lũy 601 trường hợp. 

     Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho 1.120 nghìn lượt người, trong đó có 86,2% khám bảo hiểm y tế. Trong 5 tháng đầu năm, bệnh tiêu chảy tăng 3,6 lần; bệnh viêm gan virus tăng 4,5 lần; sốt xuất huyết tăng 9 lần; bệnh tay chân miệng tăng 10,6 lần; thủy đậu tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước

     Đã xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 32 người, bị thương 21 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 16 vụ, số người chết giảm 07 người, số bị thương giảm 12 người, thiệt hại tài sản giảm 354,6 triệu đồng. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, so cùng kỳ năm trước không tăng, giảm

     Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy nổ, ước thiệt hại khoảng 1.050 triệu đồng./.

    * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 9423