01/06/2022 20:35:16

QĐ về việc giao Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TCHC

     Ngày 27/5/2022, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định số 32/QĐ-CTK về việc giao Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long cho ông Võ Tấn Phát, kể từ ngày 01/6/2022.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 39606