06/08/2021 10:48:20

QĐ bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Mang Thít

         Ngày 18/01/2021, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 05/QĐ-CTK về việc Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Mang Thít đối với ông Trần Cao Niên, kể từ ngày 01/01/2021.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 80243