06/08/2021 10:51:53

QĐ bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Mang Thít

          Ngày 18/01/2021, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 04/QĐ-CTK về việc Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Mang Thít đối với ông Trịnh Văn Sáu, kể từ ngày 01/01/2021.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 80254