MyLabel
Loại
v
   
Năm ban hành
v
Số lượng kết quả
v
Tìm kiếm
Tìm
Tìm trong
#
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải về
 
v
 101/2003/NĐ-CP02/07/2014Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kêUpload/VanBan/68-CTN-2014-010N.xls
 89/2015/QH1323/11/2015Luật Thống kêUpload/VanBan/Luat TK 2015.pdf
 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kêUpload/VanBan/643_QĐ-TTg.pdf
 95/2016/NĐ-CP01/07/2016Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kêUpload/VanBan/643_QĐ-TTg.pdf
 97/2016/NĐ-CP01/07/2016Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc giaUpload/VanBan/643_QĐ-TTg.pdf
 85/2017/NĐ-CP19/07/2017Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và TK bộ, cơ quan ngang bộUpload/VanBan/643_QĐ-TTg.pdf
 643/QĐ-TTg11/05/2017Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030Upload/VanBan/643_QĐ-TTg.pdf
 54/2016/QĐ-TTg19/12/2016Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãUpload/VanBan/54_2016_QĐ-TTg.pdf
 43/2016/QĐ-TTg17/10/2016Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc giaUpload/VanBan/43_2016_QĐ-TTg.pdf
 680/QĐ-BKHĐT28/05/2014Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của TCTKUpload/VanBan/QÐ_680_BKHÐT.pdf
 312/QĐ-TTg02/03/2010Quyết định về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kêUpload/VanBan/QD 312 ĐA đổi mới HT chi tieu TK.pdf
 715/QĐ-TTg22/05/2015QĐ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, TP trực thuộc TWUpload/VanBan/QD 715 Doi moi quy trinh bien soan GRDP.pdf
 1161/QĐ-TTg23/07/2015QĐ phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020Upload/VanBan/QD 1161 Phe duyet de an hoi nhap TK Asean.pdf
 161/QĐ-TCTK12/04/2012QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử TCTKUpload/VanBan/QC Email TCTK (chinh thuc).pdf
 1433/QĐ-TCTK27/12/2014QĐ về việc sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử TCTKUpload/VanBan/QC Email TCTK (sua doi 2014).pdf
 11/QĐ-CTK05/02/2015QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh LongUpload/VanBan/QD_QC Mang may tinh (2015 chinh thuc).pdf
  05/02/2015Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh longUpload/VanBan/QC_Mang may tinh CTK (2015 chinh thuc).pdf
 77/2010/QĐ-TTg30/11/2010QĐ V/v ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với DN nhà nước, DN và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiUpload/VanBan/QD77_TTg Che do bao cao DN FDI.pdf
 1803/QĐ-TTg18/10/2011QĐ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030Upload/VanBan/Quyet dinh 1803_QĐ-TTg.pdf
 03/2008/QĐ-BNV12/11/2008QĐ ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thống kêUpload/VanBan/QĐ03-2008-BNV.pdf
  19/12/2016Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnhUpload/VanBan/Danh muc HTCT cap tinh.doc
  19/12/2016Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyệnUpload/VanBan/Danh muc HTCT cap huyen.doc
  19/12/2016Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xãUpload/VanBan/Danh muc HTCT cap xa.doc
  19/12/2016Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnhUpload/VanBan/Noi dung HTCT cap tinh.doc
  19/12/2016Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyệnUpload/VanBan/Noi dung HTCT cap huyen.doc
  19/12/2016Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xãUpload/VanBan/Noi dung HTCT cap xa.doc
 2198/QĐ-UBND13/10/2017Quyết định của UBND tỉnh về việc thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnhUpload/VanBan/2407QD_signed.docx
 2407/QĐ-UBND10/11/2017Quyết định về việc bổ sung danh mục biểu mẫu thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnhUpload/VanBan/2407QD_signed.docx
  13/10/2017Biểu mẫu thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnhUpload/VanBan/Bieu mau HTCT cap tinh.rar
 60/2018/NĐ-CP20/04/2018Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc giaUpload/VanBan/60_2018_ND-CP_380469.pdf
 27/2018/QĐ-TTg06/07/2018Ban hành Hệ thống Ngành kinh tế Việt NamUpload/VanBan/197.pdf
 772/QĐ-TTg26/06/2018Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Upload/VanBan/172319.pdf
 01/QĐ-BCĐTW22/08/2018Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Upload/VanBan/Phuong an Tong dieu tra 2019_Final.pdf
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:54.237.183.249

Thống kê

Lượt truy cập  13124
Đang trực tuyến   15

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法