MyLabel

 

Địa chỉ liên lạc các đơn vị trực thuộc CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH LONG 12/3/2018

Danh sách các phòng, các chi cục trực thuộc Cục Thống kê  

STT

Tên Đơn Vị

 Cán bộ phụ trách

 Địa chỉ & mail

Số điện thoại liên hệ 

(Mã vùng điện thoại cố định 0270)

Tên

 Chức vụ

 Cơ quan

Cá nhân

 A

Cơ quan Cục

       

 1

Ban lãnh đạo

Ông Hà Văn Ban

Q.Cục trưởng

banhvvlo@gso.gov.vn

hvban.ctk@vinhlong.gov.vn

3.838.669

0903362516 

       
  Ông Lê Đức HoànhPhó Cục trưởng

hoanhldvlo@gso.gov.vn

ldhoanh.ctk@vinhlong.gov.vn

3.823.686  0918593095
       

2

Phòng Tổ chức Hành Chính

Ông Trần Chánh Thành

Trưởng phòng

 thanhtcvlo@gso.gov.vn

3.823.646

 0909223650

       

3

Phòng Thống kê Tổng hợp

Ông Trịnh Ngọc Hải

Trưởng phòng

haitnvlo@gso.gov.vn

3.825.519

 0903119500

       

4

Phòng Thống kê CN - Xây dựng

Ông Nguyễn Huỳnh Nghĩa

Phó Trưởng phòng PT

 nghianhvlo@gso.gov.vn

3.823347 

  0984400558 

       

5

Phòng Thống kê Nông Nghiệp

Ông Đoàn Thanh Sơn

Trưởng phòng

 sondtvlo@gso.gov.vn3.825.964

 01687935959

       

6

Phòng Thống kê TM – Giá cả

Ông Hồ Hữu Hiếu

Phó Trưởng phòng PT

 hieuhhvlo@gso.gov.vn

3.833.454

0984751109

       

7

Phòng Thống kê DS - Văn Xã

Ông Võ Thanh Phong

Trưởng phòng

 phongvtvlo@gso.gov.vn

3.827.373

 0969668486

       

 8 

Phòng Thanh Tra Thống kê

Ông Dương Văn Minh Nhựt

Trưởng phòng

 dvmnhutvlo@gso.gov.vn 

3.823.786

 0909829093

  

 B

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố

  

1

Chi Cục Thống kê TP Vĩnh Long

Ông Bùi Thiện Mẫn

Chi cục trưởng

 vinhlongvlo@gso.gov.vn

3.824.298

 0949694799

 

 

 

Ông Nguyễn Thanh Phương

Phó Chi cục trưởng

 3.824.298

 0907569168

       

 2

Chi cục Thống kê huyện Long Hồ

Ông Nguyễn Văn Sĩ

Chi cục trưởng

 longhovlo@gso.gov.vn

3.850.371

 01677755979

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Thái

Phó Chi cục trưởng

 

3.850.371

0985794454

       

3

Chi cục Thống kê huyện Mang Thít

Ông Trịnh Văn Sáu

Chi cục trưởng

 mangthitvlo@gso.gov.vn

3.840.353

 0908981402

 

 

Ông Trần Cao Niên

Phó Chi cục trưởng

 

3.840.353

0939048709

       

 4

Chi cục Thống kê huyện Vũng Liêm

Ông Nguyễn Văn Bảy

Chi cục trưởng

 vungliemvlo@gso.gov.vn

3.870.038

 0908429297

 

 

Ông Trần Ngọc Thiện

Phó Chi cục trưởng

 

3.870.038

 0945254898

       

 5

Chi cục Thống kê huyện Tam Bình

Ông Nguyễn Văn Hưởng

Chi cục trưởng

 tambinhvlo@gso.gov.vn

3.860.323

 

 

 

Ông Phạm Văn Thái

Phó Chi cục trưởng

 

3.860.323

0939451089

       

 6

Chi cục Thống kê TX Bình Minh


 

       

 7

Chi cục Thống kê huyện Trà Ôn

Ông Nguyễn Minh Văn

Chi cục trưởng

 traonvlo@gso.gov.vn

3.770.044

 0933233235

 

 

Ông Phạm Văn Thà

Phó Chi cục trưởng

 

3.770.044

 0981334149

       

 8

Chi cục Thống kê huyện Bình Tân

Ông Nguyễn Minh Nhựt

Chi cục trưởng

 binhtanvlo@gso.gov.vn

3.766.267

 0987053946
  Ông Lê Minh TuấnPhó Chi cục trưởng  3.766.267 
 

 

 

 

 

 

 (Các đơn vị hoặc cá nhân nào nhận thấy cần thay hoặc bổ sung thông tin trên xin liên hệ số điện thoại 0907908612 để điều chỉnh)

 

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:54.237.183.249

Thống kê

Lượt truy cập  13106
Đang trực tuyến   16

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法