MyLabel

Thông tin điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng CCTK huyện Trà Ôn

5/1/2018
         Ngày 19/4/2018, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số: 29/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trà Ôn đối với ông Nguyễn Minh Văn, kể từ ngày 01/5/2018./.

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:35.175.121.230

Thống kê

Lượt truy cập  14856
Đang trực tuyến   20