MyLabel

Chỉ tiêu phát triển KTXH chủ yếu năm 2018 tỉnh Vĩnh Long

3/19/2018

a)- Các chỉ tiêu về kinh tế:

1-Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 5,5%.

2- Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản tăng 1,32%.

3- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,5%.

4- Giá trị các ngành dịch vụ tăng 5,4%.

5- GRDP bình quân đầu người (theo giá thực tế): 44,5 triệu đồng.

6- Cơ cấu GRDP (theo giá thực tế):

+ Khu vực I (nông, lâm, thủy sản) : 33,86%.

+ Khu vực II (công nghiệp, xây dựng): 18,28%.

+ Khu vực III (dịch vụ):  47,86%.

7- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 420 triệu USD.

8- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 13.000 tỷ đồng.

9- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 5.770 tỷ đồng.

10- Tổng chi ngân sách địa phương: 7.350 tỷ đồng.

11- Tỷ lệ thanh toán không dùng tiên mặt: 72,5%.

b)- Các chỉ tiêu về xã hội:

12- Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật: 67%.

13- Tạo thêm việc làm mối cho lao động: 19.000 người.

14- Chuyển dịch cơ cấu lao động:

+ Lao động nông, lâm, thủy sản: 45%.

+ Lao động phi nông lâm thủy sản: 55%.

15- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,7 - 1%.

16- Giảm số hộ nghèo: 1,0%.

17- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 13,0%.

18- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 81,0%.

19- Phát triển nhà ở xã hội (vôn ngoài ngân sách nhà nước): 40 căn.

c)- Các chỉ tiêu về môi trường:

20- Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 100%.

21- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt:

+ Khu vực đô thị: 88,4%.    

+ Khu vực nông thôn: 60,0%.

22- Tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải: 100%.

23- Chất thải, nước thải các cơ sở y tế được thu gom và xử lý: 100%.

24- Tỷ lệ hộ đô thị sử dụng nước từ hệ thống nước máy tập trung: 98,4%.

25- Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung: 78,0%.

26- Tiêu chí xã nông thôn mới:

                + Số xã nông thôn mới đạt thêm: 05 xã.

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.204.176.125

Thống kê

Lượt truy cập  4549
Đang trực tuyến   23

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法