MyLabel

Điều tra lao động việc làm năm 2018

1/10/2018

Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2018; căn cứ phương ám điều tra và tình hình thực tế của địa phương, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch số 595/KH-CTK về việc tổ chức, triển khai điều tra lao động việc làm năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Điều tra lao động việc làm năm 2018 là cuộc điều tra chọn mẫu trong chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra giúp các cấp, các ngành có thông tin để đánh giá sự biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng; làm căn cứ để xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Năm 2018, tỉnh Vĩnh Long được Tổng cục Thống kê phân bổ điều tra 54 địa bàn, trong đó 15 địa bàn thuộc khu vực thành thị, 39 địa bàn khu vực nông thôn. Theo cơ chế luân phiên, 1.620 hộ mẫu được chọn toàn tỉnh năm 2018, mỗi hộ sẽ được phỏng vấn hai lần trong năm. 

Trong kỳ điều tra tháng 01/2018, theo kế hoạch toàn tỉnh khảo sát 18 địa bàn với 270 hộ, phân bổ trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố.

Ngay từ ngày đầu tháng, các đội đã chủ động phân công ĐTV, phối hợp với chính quyền địa phương lên lịch hẹn hộ để tiến hành điều tra thu thập thông tin tại địa bàn. Tính đến ngày 06/01 các đội điều tra đã hoàn thành được gần 90% số lượng được giao. Tuy là tháng đầu triển khai điều tra, nhưng nhờ phần lớn ĐTV được tham gia trưng tập lần này là ĐTV đã tham gia nhiều kỳ điều tra trước đây nên kỹ năng phỏng vấn và ghi phiếu tương đối khá, bên cạnh đó lực lượng tổ trưởng, giám sát viên tăng cường kiểm tra uốn nắn ngay từ ngày đầu điều tra nên chất lượng phiếu cơ bản được đảm bảo.

Theo kế hoạch chỉ đạo của Cục, đến hết ngày 08/01/2018 các đội điều tra kết thúc điều tra thu thập thông tin tại địa bàn, kiểm tra, tổng hơp nhanh bàn giao về Cục từ ngày 10-11 tháng 01/2018. Bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, ghi mã và nhập tin (nếu có chương trình) từ ngày 12-15/01/2018 đảm bảo đúng tiến độ theo phương án TCTC giao.

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.204.176.125

Thống kê

Lượt truy cập  4575
Đang trực tuyến   16

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法