MyLabel

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2020

10/1/2020

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2020

 

 

 

  Đơn vị tính: %

Tháng 8 năm 2020
so với cùng kỳ năm trước

Tháng 9 năm 2020
so với tháng 8 năm 2020

Tháng 9 năm 2020
so với cùng kỳ năm trước

9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

TỔNG SỐ

93,37

106,81

105,03

96,52

Phân theo ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 2

Khai khoáng

85,50

103,01

73,32

86,66

 - Khai khoáng khác

85,50

103,01

73,32

86,66

Công nghiệp chế biến, chế tạo

92,49

107,17

104,78

95,73

Trong đó:

 - Sản xuất chế biến thực phẩm

107,82

102,48

119,38

98,11

 - Sản xuất đồ uống

65,74

101,12

78,99

67,76

 - Sản xuất sản phẩm thuốc lá

106,15

101,98

151,37

112,49

 - Dệt

160,93

104,91

193,05

144,55

 - Sản xuất trang phục

63,68

102,89

81,22

81,55

 - Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

93,51

117,47

103,81

103,65

 - Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tre nứa

106,35

100,60

109,72

94,12

 - Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

85,53

100,79

98,02

92,23

 - In, sao chép bản ghi các loại

120,60

104,23

114,65

85,53

 - Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất

73,11

104,81

89,02

92,70

 - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

73,06

120,58

103,07

80,66

 - Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

94,27

107,27

106,07

77,96

 - Sản xuất SP từ khoáng phi kim loại khác

111,98

102,86

117,18

106,25

 - Sản xuất SP từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB)

97,38

100,39

99,39

94,00

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác

159,66

110,22

135,93

174,69

 - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

107,12

102,04

113,81

100,22

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

69,08

101,07

70,99

91,30

SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng…

106,20

102,62

108,62

107,11

Trong đó: - SX, truyền tải và phân phối điện

106,44

102,65

108,90

107,41

Cung cấp nước, QL và xử lý rác thải, nước thải

110,24

100,62

110,21

110,60

Trong đó:

 - Khai thác xử lý và cung cấp nước

113,38

100,69

111,92

114,06

 - Thoát nước và xử lý nước thải

120,52

102,17

114,63

111,39

 - HĐ thu gom, XL và tiêu hủy rác thải; tái chế PL

101,85

100,35

105,44

101,15

 

 

 

 

 

 

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:35.170.78.142

Thống kê

Lượt truy cập  19937
Đang trực tuyến   3

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法