MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2020

10/1/2020

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã kết thúc gieo trồng các vụ lúa trong năm; thu hoạch dứt điểm vụ đông xuân và hè thu. Sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 145.812,5 ha, năng suất ước đạt 61,62 tạ/ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 898,5 nghìn tấn (trong đó số liệu vụ lúa thu đông là ước tính). So với năm trước, diện tích gieo trồng giảm 6,18%, năng suất tăng 5,43%, sản lượng thu hoạch giảm 1,08%. Diện tích lúa giảm chủ yếu do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích gieo trồng lúa kém hiệu quả được người dân cải tạo để chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao như: sầu riêng, cam sành, bưởi da xanh, mít Thái, …

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 1.179 ha ngô (bắp), giảm 2,03% so cùng kỳ năm trước; 10.814 ha khoai lang,giảm 7,2%; 188 ha mía, giảm 2,89%; 26.165 ha rau các loại, giảm 0,14%; 315 ha đậu các loại,giảm 18,17%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/9/2020 được 2.802 tấn ngô (bắp), giảm 11,12% so cùng kỳ năm trước; 306.144 tấn khoai lang, giảm 0,84%; 12.256 tấn mía, giảm 6,13%; 492.007 tấn rau các loại, giảm 0,93%; 548 tấn đậu các loại, giảm 5,93%; …

Tình hình xâm nhập mặn kéo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho vườn cây ăn trái của nông dân, trong đó làm chết một phần diện tích cây sầu riêng, cây chôm chôm, … Một số loại sâu bệnh trên cây có múi như cam, bưởi, bệnh chổi rồng trên cây nhãn da bò, tuy được nông dân phòng trị kịp thời, nhưng vẫn ảnh hưởng nhất định đến năng suất thu hoạch. Ước sản lượng thu hoạch cây lâu năm 9 tháng năm 2020 được 509 nghìn tấn, tăng 3,91% so cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng trái cây thu hoạch được hơn 400 nghìn tấn, tăng 4,48%.

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát sinh 05 ổ dịch tả heo Châu Phi thuộc địa bàn các huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ và thị xã Bình Minh (đã tiêu hủy 128 con heo bệnh); 01 ổ dịch lở mồm long móng trên bò thuộc địa bàn huyện Mang Thít (với 04 con bò bệnh, đã chết và tiêu hủy 01 con); 02 ổ dịch cúm gia cầm trên vịt thuộc địa bàn huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm (đã tiêu hủy toàn bộ 4.530 con vịt bệnh và 4.905 con gà bệnh). Ngoài ra trên địa bàn có xảy ra rải rác các loại dịch bệnh khác nhưng không gây thiệt hại lớn.

Ước tính 9 tháng năm 2020, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt 36.497,8 tấn, tăng 2,19% so cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt trâu hơi đạt 6,57 tấn, tăng7,18%; thịt bò hơi đạt 8.643 tấn, tăng 0,98%; sản lượng gia cầm đạt 33.289 tấn, tăng 3,87%.

Toàn tỉnh hiện có 2.153,6 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm 4,68% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh là 386,6 ha, giảm 7,56%; 1.714 lồng bè nuôi cá, giảm 01 chiếc so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.153 chiếc, giảm 55 chiếc. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giảm 2,51% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng giảm 2,53%, riêng sản lượng cá tra công nghiệp giảm 2,87%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 3,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có quy mô sản xuất lớn nhất toàn ngành có mức giảm 4,27%, đã tác động kéo giảm IIP chung 3,81 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 13,34%, kéo giảm IIP chung 0,07 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 7,11%, đã đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành 0,21 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 10,6%, đóng góp 0,19 điểm phần trăm.

Tổng số vốn đầu tư thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 2.021,5 tỷ đồng, đạt 53,69% kế hoạch năm 2020, tăng 16,81% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 7,49 điểm phần trăm (chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 32,31% so với năm 2019).

Tổng số vốn đầu tư phát triển (theo giá hiện hành) ước thực hiện 10.172 tỷ đồng, giảm 0,81% so với cùng kỳ năm trước và đạt 70,15% chỉ tiêu cả năm 2020; trong đó khu vực Nhà nước chiếm 23,99% tổng vốn và tăng 10,55% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước chiếm 66,96% tổng vốn và giảm 3,32%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 9,05% tổng vốn và giảm 8,18%.

Trong tháng 9/2020 có 01 dự án đầu tư trực nước tiếp ngoài (FDI) được cấp phép mới thuộc nhà đầu tư Hoa Kỳ với số vốn đăng ký 8,5 triệu USD. Tính chung trong 9 tháng năm 2020, có 05 dự án được cấp phép mới và 03 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn đăng ký và vốn bổ sung là 146,7 triệu USD; so với cùng kỳ năm trước, số dự án giảm 07, tổng số vốn tăng 54,5 triệu USD.

Hành khách vận chuyển giảm 16,36%, hành khách luân chuyển giảm 16,91% so cùng kỳ năm trước; trong đó vận tải đường bộ, hành khách vận chuyển giảm 16,84%, hành khách luân chuyển giảm 16,95%. Hàng hóa vận chuyển tăng 3,18%, hàng hóa luân chuyển tăng 3,79% so với cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ, hàng hóa vận chuyển tăng 3,32%, hàng hóa luân chuyển tăng 3,94%.

Doanh thu vận tải giảm 6,29% so cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải hành khách giảm 16,12%, doanh thu vận tải hàng hóa tăng 3,45%, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 1,28%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 2,85% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 8,44%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 16,92%, du lịch lữ hành giảm 43,39% và dịch vụ khác giảm 4,39%. Khách lưu trú giảm 22,11%; khách du lịch theo tour giảm 43%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 12,18%; tổng giá trị nhập khẩu giảm 14,77% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2020 tăng 0,02% so với tháng trước. Sau 9 tháng CPI giảm 0,68%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,29 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 9 tháng năm 2020 tăng 3,82% so với cùng kỳ, cao hơn 0,83 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2019.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6.303 tỷ đồng, đạt 88,03% dự toán năm, tăng 16,61% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 135,23% dự toán năm và 55,41% so với cùng kỳ.

So với số đầu năm, số dư nguồn vốn huy động tăng 6,79%, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 9,6%; tổng dư nợ cho vay tăng 10,46%, trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn tăng 8,13%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,16% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 0,18 điểm phần trăm.

Tình hình đời sống đại bộ phận dân cư tương đối ổn định, có sự cải thiện nhưng không nhiều do tác động của thiên tai, hiện tượng xâm nhập mặn, giá cả nông sản biến động bất thường, tình hình dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đã gây khó khăn cho sản xuất và dân sinh. Để khắc phục khó khăn, Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, đã được sở ngành liên quan thực hiện nghiêm túc nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc người có công và công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm đúng mức, không xảy ra tình trạng thiếu đói trong dân.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,40% cao hơn mặt bằng chung của cả nước (98,34%); điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông được xếp thứ 12/63 tỉnh, thành; Quyết định công nhận 9.820 thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2019-2020.

Tập trung tuyên truyền, cổ động các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Họp mặt nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ; kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng; ...

Trong 9 tháng, bệnh tiêu chảy tăng 28,5%, sốt xuất huyết giảm 27%, tay chân miệng giảm 40,24%, bệnh sởi giảm 61%, quai bị giảm 70,52%, so với cùng kỳ năm trước; các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho 2,33 triệu lượt người, trong đó có 90,29% khám bảo hiểm y tế.

Đã xảy ra 122 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 79 người, bị thương 95 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 22 vụ, số người chết giảm 13, số bị thương giảm 05 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 02 vụ nghiêm trọng, làm chết 03 người; so với cùng kỳ tăng 02 vụ, số người chết tăng 03 người.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và công tác bảo trợ xã hội.

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội với phong trào “Vĩnh Long chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ đầu năm đến nay chi cứu tế, cứu trợ đột xuất cho 09 đối tượng, với số tiền 19,3 triệu đồng và 93 trường hợp nhà sập, tốc mái với số tiền 650 triệu đồng. Tổ chức phát học bổng TFCF cho 633 trẻ em tại huyện Long Hồ với số tiền 429,6 triệu đồng; phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 50 suất học bổng, ba lô và xe đạp cho 80 em có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí 120 triệu đồng.

Đến nay giải quyết việc làm cho 14.945 lao động, trong đó có 661 lao động đi hợp tác có thời hạn ở nước ngoài.

* Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.


Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:35.170.78.142

Thống kê

Lượt truy cập  19924
Đang trực tuyến   3

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法