MyLabel

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2020

8/31/2020

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

 

 

 

  

Đơn vị tính: %

Tháng 7 năm 2020
so với cùng kỳ năm trước

Tháng 8 năm 2020
so với tháng 7 năm 2020

Tháng 8 năm 2020
so với cùng kỳ năm trước

8 tháng  năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

TỔNG SỐ

90,60

102,21

94,78

95,63

Phân theo ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 2

Khai khoáng

89,74

104,88

80,30

88,27

 - Khai khoáng khác

89,74

104,88

80,30

88,27

Công nghiệp chế biến, chế tạo

89,71

102,34

94,12

94,81

Trong đó:

 - Sản xuất chế biến thực phẩm

99,51

102,12

108,87

95,79

 - Sản xuất đồ uống

63,56

98,07

50,16

63,89

 - Sản xuất sản phẩm thuốc lá

146,72

83,47

111,14

109,48

 - Dệt

195,08

101,61

168,28

139,59

 - Sản xuất trang phục

96,06

90,98

72,73

82,97

 - Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

79,69

108,91

90,44

103,20

 - Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tre nứa

101,19

99,90

110,34

92,56

 - Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

85,22

101,79

80,54

90,70

 - In, sao chép bản ghi các loại

116,57

102,68

137,70

84,23

 - Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất

71,10

100,62

82,29

94,29

 - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

69,69

102,71

86,91

79,97

 - Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

102,69

99,60

99,54

75,66

 - Sản xuất SP từ khoáng phi kim loại khác

114,60

103,52

135,95

107,81

 - Sản xuất SP từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB)

97,81

100,27

93,24

92,76

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác

210,04

102,86

169,26

184,50

 - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

106,60

100,66

106,58

98,65

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

72,25

102,76

74,03

94,64

SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng…

103,66

101,30

104,53

106,70

Trong đó: - SX, truyền tải và phân phối điện

103,86

101,31

104,75

107,00

Cung cấp nước, QL và XL rác thải, nước thải

107,92

98,62

107,31

110,29

Trong đó:

 - Khai thác xử lý và cung cấp nước

111,12

97,76

109,45

113,85

 - Thoát nước và xử lý nước thải

116,74

101,10

120,09

110,89

 - HĐ thu gom, XL và tiêu hủy rác thải; tái chế PL

99,45

101,04

101,48

100,57

 

 

 

 

 

 

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.200.236.68

Thống kê

Lượt truy cập  12082
Đang trực tuyến   19

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法