MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020

8/31/2020

Diện tích gieo trồng lúa vụ hè thu là 49.094,1 ha, đạt 94,41%  so với kế hoạch, giảm 7,48% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính năng suất toàn vụ đạt 59,26 tạ/ha, tăng 3,19% so với cùng vụ năm trước.

Đến nay, đã xuống giống được 35.421,2 ha lúa thu đông, đạt 75,36% kế hoạch, giảm 24,64% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, cây lúa đang ở giai đoạn mạ là 15.478,2 ha, đẻ nhánh 13.948,2 ha, đòng trổ 2.933,2 ha, chắc xanh đến chín 3.061,6 ha.

Từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được được 10.056,1 ha khoai lang, giảm 10,03% so cùng kỳ năm trước; 857,9 ha ngô (bắp), tăng 2,01%; 93,9 ha mía, tăng 0,49%; 22.187,6 ha rau các loại, giảm 2,83%; 212,4 ha đậu các loại, giảm 3,24%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/8/2020 được 244.466 tấn khoai lang, giảm 9,73% so cùng kỳ năm trước; 1.897 tấn ngô (bắp), tăng 5,37%; 5.989,7 tấn mía, tăng 3,85%; 373.686,7 tấn rau các loại, tăng 3,6%; 252,2 tấn đậu các loại, tăng 3,83%; …

Hiện 1.224 ha nhãn nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 234 ha so với cùng kỳ năm trước; 2.871 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, giảm 112 ha. Sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong 8 tháng năm 2020 ước đạt 433 nghìn tấn, tăng 1,6% hay tăng 6,9 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng không phát hiện bệnh lở mồm long móng trên gia súc, bệnh tai xanh và dịch tả trên heo. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát sinh 05 ổ dịch tả heo Châu Phi thuộc địa bàn các huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ và thị xã Bình Minh (đã tiêu hủy 128 con heo bệnh); 01 ổ dịch lở mồm long móng trên bò thuộc địa bàn huyện Mang Thít (với 04 con bò bệnh, đã chết và tiêu hủy 01 con); 01 ổ dịch cúm gia cầm trên vịt thuộc địa bàn huyện Mang Thít (đã tiêu hủy toàn bộ 4.530 con vịt bệnh). Ngoài ra trên địa bàn có xảy ra rải rác các loại dịch bệnh khác nhưng không gây thiệt hại lớn.

Tại thời điểm 15/8/2020, đàn heo của tỉnh có 239.702 con, tăng 0,34% so cùng kỳ năm trước; đàn trâu 87 con, giảm 18,7%; đàn bò 85.324 con, giảm 10,04%; tổng đàn gia cầm có 9.626 ngàn con, tăng 8,13%, trong đó đàn gà là 5.903 ngàn con, tăng 7,55%.

Toàn tỉnh hiện có 2.093,7 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm 4,49% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh là 353 ha, giảm 8,26%; 1.714 lồng bè nuôi cá, ổn định so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.185 chiếc, giảm 66 chiếc. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giảm 2,65% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng giảm 2,66% , riêng sản lượng cá tra công nghiệp giảm 2,72%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 4,37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 11,73%, đã tác động kéo giảm IIP chung 0,06 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,19%, kéo giảm IIP chung 4,7 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 6,7%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 10,29%, đóng góp 0,19 điểm phần trăm.

Tổng số vốn đầu tư thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 1.664,3 tỷ đồng, đạt 44,21% kế hoạch năm, tăng 11,63% so với cùng kỳ năm 2019. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 8,51 điểm phần trăm (chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 32,31% so với năm 2019).

Trong tháng không có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới; tuy nhiên, có 01 dự án đăng ký bổ sung vốn, thuộc nhà đầu tư Đài Loan, hoạt động ngành sản xuất trang phục với tổng số vốn bổ sung là 12,45 triệu USD. Lũy kế trong 8 tháng năm 2020, có 04 dự án được cấp phép mới và 03 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn đăng ký và vốn bổ sung là 138,2 triệu USD; so với cùng kỳ năm trước, số dự án giảm 08, tổng số vốn tăng 46 triệu USD.

Hành khách vận chuyển giảm 16,86%, hành khách luân chuyển giảm 17,66% so với cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ, hành khách vận chuyển giảm 17,32%, hành khách luân chuyển giảm 17,71%. Hàng hóa vận chuyển tăng 2,98%, hàng hóa luân chuyển tăng 3,6% so với cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ, hàng hóa vận chuyển tăng 3,61%, hàng hóa luân chuyển tăng 4,29%. Doanh thu vận tải giảm 6,63% so cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải hành khách giảm 16,71%, doanh thu vận tải hàng hóa tăng 3,36%, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 1,59%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1,98% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 8,01%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 19,55%, du lịch lữ hành giảm 42,7% và dịch vụ khác giảm 5,76%. Khách lưu trú giảm 23,67%; khách du lịch theo tour giảm 42,39%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 5,23%; tổng giá trị nhập khẩu tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 giảm 0,24% so với tháng trước. Sau 8 tháng CPI giảm 0,69%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,24 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 8 tháng năm 2020 tăng 3,89% so với cùng kỳ, cao hơn 0,83 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2019.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 5.848 tỷ đồng, đạt 81,68% dự toán năm, tăng 22,22% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 131,4% dự toán năm và 83,67% so với cùng kỳ.

So với số đầu năm, số dư nguồn vốn huy động tăng 5,77%, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 8,89%; tổng dư nợ cho vay tăng 5,91%, trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn giảm 0,62%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,23% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 0,24 điểm phần trăm.

Tháng 8/2020, điều kiện thời tiết bất thường, mưa lớn, gió mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vì thế ngành Nông nghiệp đã chủ động hướng dẫn người dân kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vậy nuôi, cách ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm hạn chế mức độ thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhất định đến đời sống người dân. Ngành Lao động TB&XH và các ngành có liên quan vẫn tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đảm bảo an toàn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 10.237 thí sinh đăng ký dự thi (hiện đang tổ chức chấm bài); hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10; xây dựng Kế hoạch, thời gian năm học 2020-2021 đối với các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, đặc biệt là công tác huy động trẻ em đủ tuổi học lớp mầm non, 6 tuổi vào lớp 1; ...

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long lần thứ V giai đọạn 2020-2025; xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số thế giới; họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng; tổ chức lễ giỗ Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Trong 8 tháng, bệnh tiêu chảy tăng 34%, sốt xuất huyết giảm 14,88%, tay chân miệng giảm 38%, bệnh sởi giảm 59,17%, thủy đậu giảm 31,5%, quai bị giảm 72%, so với cùng kỳ năm trước; các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho 2.067 nghìn lượt người, trong đó có 90,93% khám bảo hiểm y tế.

Đã xảy ra 115 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 74 người, bị thương 90 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 17 vụ, số người chết giảm 13, số bị thương tăng 01 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 01 vụ nghiêm trọng, làm chết 01 người; so với cùng kỳ tăng 01 vụ, số người chết tăng 01 người.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và công tác bảo trợ xã hội.

Phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Chung tay vì trẻ em trên địa bàn tỉnh”. Tổ chức phát học bổng TFCF cho 633 trẻ em tại huyện Long Hồ với số tiền 429,6 triệu đồng.

Đến nay giải quyết việc làm cho 13.127 lao động, trong đó có 655 lao động đi hợp tác có thời hạn ở nước ngoài.

* Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 8 tháng năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.


Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.200.236.68

Thống kê

Lượt truy cập  12112
Đang trực tuyến   1

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法