MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2020

7/31/2020

Theo số liệu sơ bộ, diện tích gieo trồng lúa hè thu là 49.094,1 ha, đạt 94,41% kế hoạch, giảm 7,48% so với cùng vụ năm trước. Đến nay đã thu hoạch 30.314,5 ha với năng suất ước tính của trà lúa này đạt 58,15 tạ/ha, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, đã xuống giống được 14.665 ha lúa thu đông, đạt 31,2% kế hoạch, giảm 25,48% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, diện tích lúa đang ở giai đoạn mạ 8.322,8 ha, đẻ nhánh 4.637,5 ha, lúa giai đoạn đòng trổ 1.704,7 ha.

Từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 785,4 ha ngô (bắp), tăng 2,84% so cùng kỳ năm trước; 9.280,1 ha khoai lang, giảm 4,21%; 84,9 ha mía, giảm 0,47%; 19.386 ha rau các loại, giảm 3,54%; 198 ha đậu các loại, giảm 3,78%; … Ước sản lượng thu hoạch được 1.720 tấn ngô (bắp), tăng 6,22% so cùng kỳ năm trước; 217.000 tấn khoai lang, tăng 1,22%; 5.467 tấn mía, tăng 3,71%; 329.707 tấn rau các loại, tăng 4,33%; 231 tấn đậu các loại, tăng 4,27%; …

Hiện 1.234 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 224 ha so với cùng kỳ năm trước; 2.666 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, giảm 406 ha. Sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong 7 tháng năm 2020 ước đạt 388 nghìn tấn, tăng 1,6% hay tăng 6 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng không phát hiện bệnh lở mồm long móng trên gia súc và bệnh tai xanh trên heo. Tuy nhiên đã phát sinh 01 ổ Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, đã tiêu hủy toàn bộ 97 con heo bệnh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát sinh 05 ổ dịch tả heo Châu Phi thuộc địa bàn các huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ và thị xã Bình Minh (đã tiêu hủy 128 con heo bệnh); 01 ổ dịch lở mồm long móng trên bò thuộc địa bàn huyện Mang Thít (với 04 con bò bệnh, đã chết và tiêu hủy 01 con); 01 ổ dịch cúm gia cầm trên vịt thuộc địa bàn huyện Mang Thít (đã tiêu hủy toàn bộ 4.530 con vịt bệnh). Ngoài ra trên địa bàn có xảy ra rải rác các loại dịch bệnh khác nhưng không gây thiệt hại lớn.

Tại thời điểm 15/7/2020, đàn heo của tỉnh có 242.915 con, tăng 0,43% so cùng kỳ năm trước; đàn trâu 87 con, giảm 18,87%; đàn bò 85.012 con, giảm 9,43%; tổng đàn gia cầm có 8.864 ngàn con, tăng 1,56% so cùng kỳ, trong đó đàn gà là 5.461 ngàn con, tăng 3,87%.

Toàn tỉnh hiện có 2.083,8 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm 4,59% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh là 347,1 ha, giảm 9,29%; 1.714 lồng bè nuôi cá, ổn định so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.290 chiếc, tăng 90 chiếc. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giảm 1,72% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng giảm 1,67%, riêng sản lượng cá tra công nghiệp giảm 1,31%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 4,15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 9,05%, đã tác động kéo giảm IIP chung 0,05 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,06%, kéo giảm IIP chung 4,57 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 8,3%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,44%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm.

Tổng số vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 1.359,1 tỷ đồng, đạt 36,38% kế hoạch năm, tăng 7,78% so với cùng kỳ năm 2019. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 8,2 điểm phần trăm (chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 32,1% so với năm 2019).

Trong tháng có 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới thuộc nhà đầu tư Nhật Bản, hoạt động ngành sản xuất phụ tùng xe có động cơ; với tổng số vốn đăng ký là 48,8 triệu USD. Lũy kế trong 7 tháng năm 2020, có 04 dự án được cấp phép mới và 02 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn đăng ký và vốn bổ sung là 125,7 triệu USD; so với cùng kỳ năm trước, số dự án giảm 07, tổng số vốn tăng 34,2 triệu USD.

Hành khách vận chuyển giảm 17,06%, hành khách luân chuyển giảm 18,11% so với cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ, hành khách vận chuyển giảm 17,39%, hành khách luân chuyển giảm 18,16%. Hàng hóa vận chuyển tăng 2,74%, hàng hóa luân chuyển tăng 3,48% so với cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ, hàng hóa vận chuyển tăng 4,01%, hàng hóa luân chuyển tăng 4,72%. Doanh thu vận tải giảm 6,95% so cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải hành khách giảm 17,24%, doanh thu vận tải hàng hóa tăng 3,27%, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 2%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 7,88%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 20,53%, du lịch lữ hành giảm 40,64% và dịch vụ khác giảm 6,19%. Khách lưu trú giảm 24,33%; khách du lịch theo tour giảm 40,43%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 3,62%; tổng giá trị nhập khẩu tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2020 tăng 0,18% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị tăng 0,22%, khu vực nông thôn tăng 0,18%. Sau 7 tháng CPI giảm 0,45%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,2 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 7 tháng năm 2020 tăng 3,98% so với cùng kỳ, cao hơn 0,74 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2019.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 5.420 tỷ đồng, đạt 75,7% dự toán năm, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 126,42% dự toán năm và 130,93% so với cùng kỳ.

So với số đầu năm, số dư nguồn vốn huy động tăng 5,51%, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 7,84%; tổng dư nợ cho vay tăng 4,85%, trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn giảm 0,62%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,22% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 0,24 điểm phần trăm.

Nhằm ổn định đời sống đại bộ phận dân cư, hiện nay vẫn tiếp tục thực hiện song song công tác phòng chống dịch bệnh và công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Hỗ trợ nông dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống bằng nhiều hình thức như: tạo việc làm, phát triển ngành nghề, đưa khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn, kịp thời hỗ trợ xử lý dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, ... Thực hiện việc thăm, tặng quà gia đình người có công và chuẩn bị tốt công tác tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7). Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn.

Do đại dịch Covid-19 làm gián đoạn trong công tác giáo dục, nên thời gian tổng kết các cấp học năm 2019-2020 đều được Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo thực hiện diễn ra đồng loạt trong tháng 7 năm 2020, đồng thời cũng khẩn trương tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 vào năm học 2020-2021, công tác tuyển sinh lớp 10, xét tốt nghiệp THCS và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho kịp tiến độ.

Tổ chức tốt 03 lễ kỷ niệm: lễ kỷ niệm 108 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Cái Sơn và lễ kỷ niệm 12 năm ngày mất Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Tổ chức chương trình họp mặt cán bộ Đoàn và hội thi nhân ngày Gia đình Việt Nam.

Trong 7 tháng, bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa tăng 15,84%; bệnh sốt xuất huyết tăng 5,53%; bệnh tay chân miệng giảm 37,6%; bệnh thủy đậu giảm 30,73%; bệnh quai bị giảm 73,4% so với cùng kỳ; các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho hơn 1,7 triệu lượt người, trong đó có 91,52% khám bảo hiểm y tế.

Đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 71 người, bị thương 77 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 16 vụ số người chết giảm 08, số bị thương giảm 04 người. Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra, không tăng giảm so cùng kỳ năm trước.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và công tác bảo trợ xã hội.

Thực hiện chi hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bổ sung đối với 37 thân nhân người có công của huyện Trà Ôn với số tiền 54,5 triệu đồng. Hoàn thành công tác điều dưỡng tập trung, tổ chức đưa 02 đoàn với 148 người có công đi điều dưỡng tại tỉnh Kiên Giang và miền Trung. Xây dựng hoàn thành 200/200 căn nhà cho người có công và thân nhân người có công từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Đến nay giải quyết việc làm cho 8.922 lao động, trong đó có 494 lao động đi hợp tác có thời hạn ở nước ngoài.

* Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 7 tháng năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.


Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.200.236.68

Thống kê

Lượt truy cập  12105
Đang trực tuyến   8

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法