? Tin tức - Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long
MyLabel

Tổng quan tình hình KTXH tỉnh Vĩnh Long 6 tháng đầu năm 2020

7/14/2020

BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của cả nước nói chung và Vĩnh Long nói riêng diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; đại dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên toàn cầu đã làm cho tăng trưởng kinh tế thế giới sụt giảm; nhiều nước thực hiện đóng cửa biên giới (đặc biệt là các nước lớn như Trung Quốc, các nước thuộc khối Liên minh châu Âu EU, Hoa kỳ, Nhật Bản, ...) nhằm ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh đã tạo hệ lụy dây chuyền đến phát triển kinh tế của các nước có liên quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cung, cầu và thương mại hàng hóa dịch vụ, du lịch trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, cùng với việc dịch bệnh bùng phát đã tạo điều kiện cho nhiều bất ổn chính trị leo thang, các xung đột về chiến tranh có nguy cơ bùng phát; mối quan hệ giữa các nước lớn với Trung Quốc bị rạn nứt đã tác động đến thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế, niềm tin của các nhà đầu tư bị sụt giảm đã gây ra nhiều áp lực với kinh tế của các nước, trong đó có Việt nam.

Riêng đối với địa phương, ngoài việc chịu ảnh hưởng trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 từ đầu tháng 3/2020 và việc thực hiện giãn cách xã hội vào tháng 4/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì tình hình hạn, mặn trong tháng 4/2020 cũng đã tác động đáng kể đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở những tháng đầu năm. Từ tháng 5/2020, tình hình dịch Covid-19 trong cả nước và tỉnh nhà cơ bản được kiểm soát; mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp xác lập trạng thái bình thường mới để vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 đã giúp kinh tế của tỉnh từng bước phục hồi. Mặt khác, công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội cũng được khẩn trương thực hiện góp phần duy trì và gia tăng sức cầu hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Tuy vậy, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tính đến hết tháng 6/2020 cũng chưa thực sự khôi phục và phát triển mạnh trở lại so với bình thường; mặc dù các ngành thương mại, dịch vụ có bật dậy và đạt mức tăng khá trong tháng 5 và tháng 6 nhưng sản xuất công nghiệp thì lại có xu hướng giảm mạnh bắt đầu từ quý II/2020 do không có hợp đồng sản xuất mới được ký kết, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị co hẹp, nhiều doanh nghiệp phải tiến hành cắt giảm giờ làm, giảm lực lượng lao động.

Dưới sự lãnh, chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của doanh nghiệp và người dân quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức thì tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đến nay đã cơ bản ổn định và đang dần hồi phục nhầm tạo đà phát triển mạnh trong 6 tháng cuối năm 2020. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong quý II và 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Tăng trưởng kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2020, nền kinh tế tỉnh nhà đối mặt với nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn mặn xâm nhập, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi chưa được khống chế triệt để, ... đã làm cho tốc độ tăng trưởng của tỉnh tăng trưởng chậm.

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê thông báo (ngày 29/5/2020), tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2020 (tính theo giá so sánh 2010) đạt 15.655,7 tỷ đồng, tăng 1,24% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó khu vực I (nông lâm nghiệp và thủy sản) ước đạt 5.183,5 tỷ đồng, tăng 0,83% đóng góp 0,28 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) ước đạt 2.837,9 tỷ đồng, tăng 2,49% (công nghiệp tăng 2,54%, xây dựng tăng 2,38%), đóng góp vào mức tăng chung 0,45 điểm phần trăm; khu vực III dịch vụ ước đạt 6.591,3 tỷ đồng, giảm 0,56%, kéo giảm -0,24 điểm phần trăm mức tăng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 1.041,2 tỷ đồng tăng 12,6%, đóng góp tăng 0,75 điểm phần trăm mức tăng chung. Nếu so với cùng kỳ năm 2019 thì tốc độ tăng GRDP 6 tháng đầu năm 2020 thấp hơn 4,55 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng GRDP 6 tháng năm 2020 của Vĩnh Long tăng chậm so với cùng kỳ năm trước là do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho Khu vực III (dịch vụ) bị giảm mạnh và giảm chủ yếu ở các nhóm dịch vụ. Cụ thể như sau:

 - Khu vực I: ngành nông nghiệp tăng 1,41%, lâm nghiệp giảm 1,81% và thủy sản giảm 4,02%.

 - Khu vực II: ngành công nghiệp tăng 2,54%, xây dựng tăng 2,38%.

 - Khu vực III: giảm chủ yếu là ở dịch vụ vận tải kho bãi (-8,49%); dịch vụ ăn uống và lưu trú (-23,06%); hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (-13,25%); các dịch vụ nghệ thuật vui chơi giải trí (-7,26%) và dịch vụ khác phục vụ cá nhân và cộng đồng (-6,72%).

Trong khu vực dịch vụ thì các nhóm ngành có tốc độ tăng khá là: bán buôn và bán lẻ tăng 4,89%; thông tin và truyền thông tăng 6,24%; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ tăng 6,53%; y tế và hoạt động cứu trợ xã hội tăng 6,04%.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 đi ngược với xu hướng chuyển dịch hàng năm do ảnh hưởng bởi khu vực II tăng trưởng thấp và khu vực III bị sụt giảm so với cùng kỳ. Trong cơ cấu tổng giá trị tăng thêm theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2020, tỷ trọng khu vực I là 36,67%; khu vực II là 18,19%, và khu vực III là 45,14%. So với cùng kỳ năm 2019, tỷ trọng khu vực I tăng 1,7 điểm phần trăm; khu vực II tăng 0,98 điểm phần trăm và khu vực III giảm 2,68 điểm phần trăm.

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Khu vực doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong quý II năm 2020, do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 6,02%; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 8,64%; số doanh nghiệp giải thể tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy: nhiều doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất trong quý II/2020 khó khăn hơn quý I/2020; tuy nhiên, với tình hình dịch Covid-19 đang được khống chế tốt nên dự báo rằng tình hình sản xuất kinh doanh trong quý III sẽ khả quan hơn quý II (với 76,06% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2020 sẽ tốt hơn so với quý II/2020).

Tính chung trong 6 tháng đầu 2020, có 156 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.316 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, giảm 6,02% về số doanh nghiệp và giảm 10,48% về số vốn đăng ký. Số vốn bình quân một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 8,4 tỷ đồng/doanh nghiệp, giảm 5,08% so với cùng kỳ năm 2019. Có 88 doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm thị trường, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 8,64% so với cùng kỳ năm trước. Có 36 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn tất thủ tục giải thể tự nguyện, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019.

3. Sản xuất công nghiệp

Ngành công nghiệp tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19 nên chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP - Index of Industrial Production) giảm 4,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lần đầu tiên chịu sự sụt giảm mạnh nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2020, IIP giảm 4,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành khai khoáng giảm 11,15%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,96%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 7,92%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,08%.

4. Đầu tư

Tổng vốn đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện 6.444,2 tỷ đồng, đạt 44,44% chỉ tiêu cả năm 2020 và giảm 2,93% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện trong 6 tháng chủ yếu thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước: đạt 4.484,4 tỷ đồng, chiếm 69,59% tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn và giảm 2,43% so với cùng kỳ năm 2019; vốn khu vực Nhà nước đạt 1.342,4 tỷ đồng, chiếm 20,83% tổng vốn và giảm 0,23%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 617,4 tỷ đồng, chiếm 9,58% và giảm 11,48%.

5. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và giao thông vận tải

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 26.853 tỷ đồng, chỉ tăng 1,28% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 7,46%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 20,66%, du lịch lữ hành giảm 40,06% và dịch vụ khác giảm 7,13%.

Khách du lịch theo tour trong tháng ước đạt 4,4 nghìn lượt, tăng 6,87% so với tháng trước nhưng giảm 50,82% so với cùng tháng năm trước. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, khách du lịch theo tour đạt 31,5 nghìn lượt, giảm 39,99% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ đầu tháng 4/2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải của địa phương; việc cách ly toàn xã hội, học sinh, sinh viên nghỉ học, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, … đã tác động làm cho vận tải địa phương trong quý II giảm mạnh so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải hành khách chịu ảnh hưởng lớn khi sản lượng vận chuyển quý II/2020 giảm 36,53% so với quý trước.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm:

- Vận tải hành khách: vận chuyển được 17,3 triệu lượt khách với 393 triệu HK.Km, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 19,93% về hành khách vận chuyển và giảm 21,03% về hành khách luân chuyển.

- Vận tải hàng hóa: vận chuyển được 3.500 nghìn tấn với 335,4 triệu Tấn.Km, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 2,43% về hàng hóa vận chuyển và tăng 3,23% về hàng hóa luân chuyển.

6. Xuất, nhập khẩu

Do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến thương mại quốc tế, từ tháng 3/2020 một số mặt hàng xuất khẩu sang các thị trường có ảnh hưởng nặng nề của Dịch đã bị tạm ngưng, tác động làm cho tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 giảm 5,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tình hình nhập khẩu hàng hóa vẫn tương đối thuận lợi và tăng trưởng khá.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 249,5 triệu USD, giảm 5,84% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu giảm mạnh đã tác động kéo giảm tốc độ tăng chung, trong đó: Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù giảm 37,82%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm giảm 30,55%; hàng dệt may giảm 10,68%; hàng rau quả giảm 29,81%; hàng thủy sản giảm 39,53%;...

Tổng giá trị nhập khẩu đạt 113 triệu USD, tăng 16,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 106,49%; vải các loại tăng 82,23%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 14,96%; …

7. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index) tháng 6/2020 tăng 0,78% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị tăng 0,58%, khu vực nông thôn tăng 0,84%. Sau 6 tháng (tức tháng 6/2020 so với tháng 12/2019) CPI giảm 0,64%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,13 điểm phần trăm. CPI bình quân quý II năm 2020 tăng 2,77% so với cùng quý năm trước

CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,09% so với cùng kỳ, cao hơn 0,77 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2019.

Bình quân trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 23,61%, Dollar Mỹ tăng 0,38% so với cùng kỳ năm trước.

8. Một số tình hình xã hội

Từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành đã tích cực lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, trên địa bàn không xảy ra trường hợp nhiễm virus corona, đa số các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn đang trở lại trạng thái bình thường. Công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, nhanh chóng, kịp thời.

Sản xuất nông nghiệp tuy chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ... và nhất là việc tiêu thụ nông sản vẫn còn khó khăn, bị ngưng trệ do dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ giải pháp điều hành xuất khẩu gạo của Chính phủ kịp thời, giá cả một số nông sản chủ lực duy trì ở mức hợp lý, ... giúp sản xuất nông nghiệp ổn địnhphát triển. Bên cạnh đó, việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ đã tạo tâm lý phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân. Ngoài ra, công tác an sinh xã hội được đảm bảo cùng sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp, ... chung tay góp sức đã giúp đỡ các đối tượng yếu thế nhanh chóng ổn định cuộc sống, không xảy ra thiếu đói trong dân.

Thiên tai xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2020 với tổng thiệt hại là 146.326,7 triệu đồng. Các loại thiên tai chủ yếu là giông, lốc xoáy, mưa lớn, sạt lở bờ sông và hạn hán xâm nhập mặn. Trong đó: mưa to, gió lớn làm bị thương 01 người và hư hỏng 97 căn nhà; sạt lở 29 điểm bờ bao, với tổng chiều dài 1,3 km, ảnh hưởng 07 hộ dân, ước thiệt hại 2.532 triệu đồng; có 1.985,5 ha cây trồng bị nhiễm mặn với: 299,5 ha lúa, 1.684 ha cây lâu năm và 1,7 ha cây giống bị hư hỏng, ước tổng thiệt hại là 142.485,7 triệu đồng.

II. GIẢI PHÁP CHO CÁC QUÝ TIẾP THEO NĂM 2020

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, trong 6 tháng còn lại của năm các cấp, các ngành cần phải có sự chủ động theo dõi sát tình hình, tranh thủ tốt các cơ hội và đề ra các giải pháp ứng phó kịp thời với các biến động kinh tế cũng như các diễn biến bất lợi xảy ra, trong đó tập trung vào một số nội dung nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như sau:

Một là: trước tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế triệt để, vì vậy cần tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực và vật chất để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, không được lơ là, chủ quan.

Hai là, khẩn trương khởi động mạnh mẽ lại việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội; thực hiện ngay các các nhiệm vụ bị đình hoãn chưa thực hiện trong 6 tháng đầu năm do dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp và người dân còn gặp phải. Tiếp tục có các chủ trương, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người sản xuất vay vốn, giãn nợ, khoanh nợ cho các đối tượng còn gặp khó khăn.

Ba là, trong nông nghiệp hỗ trợ và hướng dẫn người dân áp dụng các mô hình sản xuất có hiệu quả để nâng cao giá trị và chất lượng các sản phẩm nông sản; chăm sóc, bảo vệ tốt lúa và cây màu vụ Hè Thu, triển khai xuống giống vụ Thu Đông và chuẩn bị các điều kiện thực hiện thắng lợi sản xuất vụ lúa Đông Xuân; khuyến khích việc luân canh cây màu trên đất lúa hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản để có giá trị kinh tế cao. Kịp thời và thường xuyên theo dõi hạn mặn và có biện pháp thích hợp để chăm sóc, giữ năng suất vườn cây ăn trái. Thực hiện tốt việc tìm kiếm thị trường, liên kết với các nhà đầu tư sản xuất , tìm kiếm thị trường,  thu mua tiêu thụ hàng hóa nông sản. Thực hiện tốt các giải pháp cung cấp giống heo, hỗ trợ vay vốn để giúp người chăn nuôi đẩy nhanh quy mô tái đàn.

Bốn là, trong sản xuất công nghiệp cần hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục sự gián đoạn nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới, tìm nguồn nội địa hoặc hàng thay thế tương đương; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới đối với các mặt hàng đang bị hủy hoặc giãn tiến độ giao hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác đối với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư.

Năm là, trong thương mại dịch vụ cần tiếp tục thực hiện tốt các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước để bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới khi các nước gỡ bỏ việc phong tỏa biên giới. Khôi phục và phát triển trở lại các ngành dịch vụ, du lịch bị ngưng hoạt động trong 6 tháng đầu năm.

Sáu là, tiếp tục rà soát hỗ trợ người dân, chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, các gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Phối hợp với các doanh nghiệp sớm có kế hoạch đưa người lao động đi làm việc trở lại ở nước ngoài khi có đủ điều kiện.

Bảy là, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn để kịp thời, ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thiên tai khi có xảy ra. Xử lý ngay các điểm bờ sông đang hoặc có nguy cơ bị sạt lở, xói lở nghiêm trọng; tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt, giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, phục vụ phòng chống thiên tai, tái định cư./.

 CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH LONG

Gửi bởi admin    

Sunglass hut pays tribute to the classic with you-Ray Ban Aviator series. The Aviator, which was born in the 1930s,fake ray bans was originally a military product used to resist the strong light of pilots flying. US five-star general Douglas MacArthur is its number one supporter, and he once wore it and led his army to the beaches of the Philippines. Just as it originated in the military and then evolved into a windbreaker that swept the world and stretched over several eras, the popularity of Aviator in the military seems to be destined to become the everlasting Fashion Icon mission. Aviator has been on sale for the general public since 1937. In the 1940s,fake ray bans ordinary people also began to wear it. Aviator has thus become a fashion accessory from a military product. In the 1960s, it became popular again because of celebrities. In 1986, in the movie "Rising Clouds", Tom Cruise made it shine even more because of its interpretation. Another star that made Ray-Ban sunglasses stand out is Michael Jackson. He was wearing RayBan Aviator sunglasses when he attended the 1984 Grammy Awards. Aviator sunglasses evolve with the ups and downs of history,best fake ray bans it can be described as a legend of sunglasses. Today, it has become an indispensable fashion item, loved by many stars. In the star street shooting LOOK, the Ray-Ban Aviator classic sunglasses are undoubtedly one of the fashionable tools with the highest appearance rate. And today's Ray Ban Aviator is different from the past. In addition to retaining the classic shape of the teardrop, both the material and the color have developed like branches and leaves. As the well-deserved Evergreen Fashion Icon,fake ray bans it is not difficult to imagine that Ray-Ban Aviator sunglasses will definitely become your most desirable styling magic weapon this season. Now that sunglasshut has officially entered China, I will share with you everyone’s eye-color vision. For more Ray Ban sunglasses and other content,fake ray bans please follow the official WeChat account for details. At the same time, you are also welcome to try on and buy in the store. Google has exhausted its efforts on Google Glass,fake ray ban sunglasses and it pops up from time to time to remind everyone of its existence. Recently, Google has begun to act for its own glasses, announcing the cooperation with Luxottica. Luxottica is a global eyewear design,air jordan pas cher manufacturing and sales company with many well-known brands such as Ray-Ban, Oakley, etc. The cooperation between Google and Luxottica will be launched in the US market first, and will focus on the two major brands of Ray-Ban and Oakley. According to Luxottica, their first product will "combine high-end technology and the most fashionable design to create the most perfect product features and experience." According to the news provided by Google,louboutin pas cher the design will be jointly participated by the two parties, while the manufacturing and sales are mainly responsible for Luxottica. Google did not say when their products will be available, but it may take a while. The Google+ report said: "You can't see Google Glass lying on your favorite Ray-Ban or Oakley counter tomorrow, but today opens a new chapter in the history of Google Glass." In January, Google launched its first glasses frame. At that time, the rumors that Google and another glasses manufacturer Warby Parker collaborated to design the frame were vigorous,fake oakleys and finally proved that Google did not use the power of others. The current cooperation may be because they are no longer confident in their own design, or they want to enter a larger market. According to WSJ reports, Luxottica not only ranks first among eyewear manufacturers with a market share of 12.4, but also controls retail stores such as LensCrafters and Sunglass Hut, which can help Google sell Google Glass in more than 5,000 retail stores. Google has also signed a cooperation agreement with VSP Global before, and the latter has a network of 30,000 ophthalmologists across the United States, and they can also help sell Google glasses. I don’t know if you feel this way. Although Google Glass has not been officially launched yet, it has been active in the public eye. Although this has Google's own credit, more people really pay attention to it and hope that it can bring a brand new revolution. The cooperation between Google and Luxottica shows that it has begun to enter the mass market, and it is no longer a symbol of geeks as mentioned before.

In the blink of an eye, the balance in 2018 is no longer sufficient. Many office workers have already formulated their next holiday strategy clearly,fake ray bans preparing to travel and reward themselves for a hard year. The travel plan is ready and the travel list should be checked. In addition to sufficient warm clothing, do you always feel that something is missing? As the darling of fashion circles, sunglasses are no longer restricted to just blocking ultraviolet rays. Going out to play with a pair can light up your travel mood, allowing you to show off multiple levels of excitement during the holiday. I have compiled and planted a few sunglasses that are suitable for the holiday season. It shouldn’t be too late, just let me take a look~ Large-frame sunglasses have always been a standing item for celebrities to wear daily. The simple and low-key design is cool and stable. It is suitable for both boys and girls. If you are still wondering what kind of glasses to choose as a match,fake ray bans then large-frame glasses are definitely a good choice. Real classics never go out of style, and Ray-Ban Clubmaster models are to prove this. Inspired by the style of the 50s, the upper frame of the classic gray/green, brown/blue, gray/purple textured sheet material, with new light-color gradient lenses, adds a touch of playfulness to the retro style,fake ray bans and is the eternal favorite of intellectual leaders . Retro style has always been highly respected in the fashion circle. No matter how the fashion trend changes over the years,fake ray bans retro elements are still active in the fashion circle. The round frame and oval sunglasses as representative have always been favored by celebrities and they can be found in various fashion blockbusters. Continuing the success of the Ray-Ban oval metal series,fake ray bans the new series will use lightweight plastic materials, ultra-fine double beams,fake ray bans and soft new colors to add a touch of new matching style to this season's hottest look. Classic gold frame, pure color G-15 lens, bronze, black frame, or fashionable transparent frame with new flat cool gradient lens, including blue, pink, brown and green. Recently, a group of blockbuster shots on London street shot by photographer Wang Yang was released. Temperament IT GIRL Chen Ran wearing a leather stitching jacket, wearing Ray-Ban hiker sunglasses walking on the streets of London, clean movements with just the right broken hair styling,fake oakleys a beautiful scenery in the cold wind. The classic hiker she chose is still full of surprises this year. As one of the main holiday models of Ray-Ban glasses, its new interpretation is enough to make people become the real focus of sight. The light and unrestrained appearance is most suitable for fearless fashionistas to express their true self. The brand-new full-color transparent frame with gradient mirror lens. The classic style is outlined with a simple and neat modern structure, showing a chic and avant-garde beauty.

H? TH?NG TêN MI?N M?NG GSO
MáY CH? TêN MI?N .GSO:
Chính:       10.0.1.1
D? phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.235.184.215

Thống kê

Lượt truy cập  3819
Đang trực tuyến   31

fake ray bans best fake ray bans fake ray ban fake ray ban sunglasses cheap ray ban sunglasses fake ray bans grinch shirt casual shirts for men fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans air jordan pas cher louboutin pas cher fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys kiss t shirt cheap iphone cases create shirts online order custom shirts make my own shirt cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max