MyLabel

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2020

5/29/2020

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

 

 

  

Đơn vị tính: %

Chỉ số tháng 5/2020
so với

Chỉ số lũy kế 5 tháng 2020 so với cùng kỳ năm trước

Tháng trước

Cùng kỳ năm trước

TỔNG SỐ

98,47

91,43

98,58

Phân theo ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 2

Khai khoáng

109,58

105,78

89,08

 - Khai khoáng khác

109,58

105,78

89,08

Công nghiệp chế biến, chế tạo

98,10

90,19

97,87

Trong đó:

 - Sản xuất chế biến thực phẩm

102,48

91,35

95,20

 - Sản xuất đồ uống

103,76

70,65

60,40

 - Sản xuất sản phẩm thuốc lá

105,95

107,33

100,57

 - Sản xuất trang phục

88,99

87,14

85,30

 - Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

91,61

91,77

117,24

 - Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tre nứa

107,29

59,43

86,91

 - Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

96,18

88,50

94,83

 - Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất

101,03

99,23

100,65

 - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

106,21

106,13

86,25

 - Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

106,57

112,22

96,28

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác

110,07

173,14

172,76

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng…

104,24

109,63

108,34

Trong đó: - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

104,28

109,99

108,67

Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải

101,09

108,98

109,89

Trong đó: - Khai thác xử lý và cung cấp nước

100,45

114,13

112,80

 

 

 

 

 

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:



Bạn đang dùng -

IP:18.206.238.176

Thống kê

Lượt truy cập  5907
Đang trực tuyến   16

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法