MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2020

5/29/2020

Theo số liệu chính thức, diện tích gieo trồng vụ lúa đông xuân 52.373,9 ha, đạt 93,52% kế hoạch, giảm 5,1%; năng suất toàn vụ ước đạt 68,79 tạ/ha, tăng 9,82% so với cùng vụ năm trước. Năng suất lúa vụ đông xuân tăng do xuống giống trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sử dụng giống lúa xác nhận và nguyên chủng có năng suất và chất lượng cao.

Đến nay, đã xuống giống được 48.205,7 ha lúa hè thu, đạt 92,7% kế hoạch và giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ gieo trồng lúa vụ hè thu giảm so cùng kỳ do tình hình xâm nhập mặn tiến sâu, một số nơi phải thay đổi lịch xuống giống.

Từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 607,4 ha ngô (bắp), tăng 2,45% so cùng kỳ năm trước; 7.534,6 ha khoai lang, tăng 9,92%; 59,4 ha mía, tăng 1,05%; 13.100,6 ha rau các loại, giảm 4,56%; 172,3 ha đậu các loại, giảm 3,96%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/5/2020 được 1.329,9 tấn ngô (bắp), tăng 7,61% so cùng kỳ năm trước; 137.012,3 tấn khoai lang, giảm 2,63%; 3.991,8 tấn mía, tăng 10,53%; 242.852,1 tấn rau các loại, tăng 2,79%; 188,6 tấn đậu các loại, tăng 5,3%; …

Hiện có 1.352 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 347 ha so với cùng kỳ năm trước; 2.712 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, giảm 3.998 ha. Sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 272 nghìn tấn, tăng 5,1% hay tăng 13 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng không phát hiện bệnh lở mồm long móng trên gia súc và bệnh tai xanh trên heo. Tuy nhiên đã phát sinh 01 ổ dịch cúm gia cầm trên vịt với tổng số là 4.530 con thuộc 03 hộ trên địa bàn xã An Phước, huyện Mang Thít, đã tiêu hủy toàn bộ đàn vịt bệnh. Riêng dịch tả heo Châu Phi, hiện đã được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới.Từ đầu năm đến nay, đã phát sinh 03 ổ dịch tả heo Châu Phi thuộc địa bàn các huyện Vũng Liêm, Mang Thít và thị xã Bình Minh, tiêu hủy 16 con heo bệnh (đã qua 30 ngày); 01 ổ dịch lở mồm long móng trên bò thuộc địa bàn huyện Mang Thít với 04 con bò bệnh, đã chết và tiêu hủy 01 con (đã qua 21 ngày); 01 ổ dịch cúm gia cầm trên vịt thuộc địa bàn huyện Mang Thít, đã tiêu hủy toàn bộ 4.530 con vịt bệnh (chưa qua 21 ngày). Ngoài ra trên địa bàn có xảy ra rải rác các loại dịch bệnh khác nhưng không gây thiệt hại lớn.

Tại thời điểm 15/5/2020 đàn heo của tỉnh (không kể heo con còn theo mẹ) có 229.141 con, giảm 26,53% so cùng kỳ năm trước; đàn trâu có 92 con, giảm 17,86%; đàn bò có 84.497 con, giảm 9,65%; đàn gia cầm có 8.544,9 nghìn con, tăng 1,91%, trong đó đàn gà có 5.314,5 nghìn con, tăng 4,11%.

Toàn tỉnh hiện có 2.075,8 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm 6,15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra công nghiệp343,2 ha, giảm 10,3%; 1.700 lồng bè nuôi cá, giảm 4 chiếc so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.253 chiếc, tăng 136 chiếc. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng tăng 3,14%, riêng sản lượng cá tra công nghiệp tăng 9,34%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 1,42% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 10,92%, đã tác động kéo giảm IIP chung 0,01 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,13%, kéo giảm IIP chung 2,02 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 8,34%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,89%, đóng góp 0,26 điểm phần trăm.

Tổng số vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 881,1 tỷ đồng, đạt 23,59% kế hoạch năm, tăng 4,81% so với cùng kỳ năm 2019. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 6,14 điểm phần trăm (chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 32,1% so với năm 2019).

Trong tháng có 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới; bao gồm: 01 dự án thuộc nhà đầu tư Trung Quốc, hoạt động ngành sản xuất và chế biến thực phẩm; 01 dự án thuộc nhà đầu tư Hoa Kỳ, hoạt động ngành sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu; với tổng số vốn đăng ký của cả 02 dự án là 24,92 triệu USD. Lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2020, có 02 dự án được cấp phép mới và 02 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn đăng ký và vốn bổ sung là 54,92 triệu USD.

Hành khách vận chuyển giảm 21,68%, hành khách luân chuyển giảm 23,29%so với cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ, hành khách vận chuyển giảm 22,63%, hành khách luân chuyển giảm 23,39%. Hàng hóa vận chuyển tăng 1,38%, hàng hóa luân chuyển tăng 2,2%so với cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ, hàng hóa vận chuyển tăng 3,72%, hàng hóa luân chuyển tăng 4,32%.Doanh thu vận tải giảm 9,8% so cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải hành khách giảm 22,01%, doanh thu vận tải hàng hóa tăng 2,21%, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 2,89%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 0,38% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 6,45%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 24,65%, du lịch lữ hành giảm 38,3% và dịch vụ khác giảm 9,88%. Khách lưu trú giảm 28,48%; khách du lịch theo tour giảm 38,41%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 5,33%; tổng giá trị nhập khẩu tăng 13,62% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2020 tăng 0,21% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị tăng 0,11%, khu vực nông thôn tăng 0,23%. Sau 5 tháng CPI giảm 1,41%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 3,25 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 5 tháng năm 2020 tăng 4,24% so với cùng kỳ, cao hơn 0,69 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2019.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 4.056  tỷ đồng, đạt 56,65% dự toán năm, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 99,71% dự toán năm và gấp 3,02 lần cùng kỳ.

So với số đầu năm, số dư nguồn vốn huy động tăng 1,43%, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 2,9%; tổng dư nợ cho vay tăng 1,7%, trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn tăng 0,9%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,21% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 0,22 điểm phần trăm.

Trong giai đoạn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gắn với khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ; bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,  đời sống đại bộ phận dân cư từng bước phục hồi và ổn định. Sản xuất nông nghiệp tuy chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ... và nhất là việc tiêu thụ nông sản vẫn còn khó khăn, bị ngưng trệ do dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ giải pháp điều hành xuất khẩu gạo của Chính phủ kịp thời, giá cả một số nông sản chủ lực duy trì ở mức hợp lý, ... giúp sản xuất nông nghiệp ổn địnhphát triển. Các ngành sản xuất kinh doanh khác hầu hết đều được phép hoạt động trở lại, tạo điều kiện cải thiện, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ đã tạo tâm lý phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân. Ngoài ra, công tác an sinh xã hội được đảm bảo cùng sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp, ... chung tay góp sức đã giúp đỡ các đối tượng yếu thế nhanh chóng ổn định cuộc sống, không xảy ra thiếu đói trong dân.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành giáo dục quy định thời gian đi học trở lại sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ em, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh theo lộ trình cụ thể cho từng khối lớp, bậc học và thực hiện nghiêm túc các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại.

Thực hiện nới lỏng các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo Công văn số 2134/UBND-VX ngày 09/5/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, một số hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được phép hoạt động trở lại với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Trong 5 tháng đầu năm, bệnh tiêu chảy tăng 13,03%, thủy đậu giảm 25,57%, quai bị giảm 71,17%, sốt xuất huyết tăng 30,13%, hội chứng tay chân miệng giảm 32,74% so với cùng kỳ năm trước. Riêng bệnh sốt rét phát sinh 01 ca, bệnh thương hàn, bệnh dịch hạch không phát sinh (so cùng kỳ tăng 01 ca sốt rét); các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho hơn 1,3 triệu lượt người, trong đó có 87,32% khám bảo hiểm y tế.

Đã xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 49 người, bị thương 46 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 07 vụ số người chết giảm 5, số bị thương giảm 08 người. Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra, không tăng giảm so cùng kỳ năm trước.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và công tác bảo trợ xã hội.

Xây dựng kế hoạch trao tặng quà cho hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tổ chức các lớp bơi cho trẻ em theo Chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Phối hợp tổ chức Taiwan Fund for Children and Family (TFCF/Đài Loan) trao 160 phần quà cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt với tổng trị giá tài trợ trên 46 triệu đồng.

Đến nay giải quyết việc làm cho 6.817 lao động, trong đó có 494 lao động đi hợp tác có thời hạn ở nước ngoài.

* Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 5 tháng năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:18.206.238.176

Thống kê

Lượt truy cập  5866
Đang trực tuyến   28

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法