MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2020

4/29/2020

Theo số liệu chính thức, diện tích gieo trồng vụlúa đông xuân52.373,9 ha, đạt 93,52% kế hoạch, giảm 5,1%; năng suất toàn vụ ước đạt 68,71 tạ/ha, tăng 9,69% so với cùng vụ năm trước. Năng suất lúa vụ đông xuân tăng do xuống giống trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sử dụng giống lúa xác nhận và nguyên chủng có năng suất và chất lượng cao.

Đến nay, đã xuống giống được 33.595,8 halúa hè thu, đạt 64,6% kế hoạch và giảm 28,86% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ gieo trồng lúa vụ hè thu giảm so cùng kỳdo tình hình xâm nhập mặn tiến sâu, một số nơi phải thay đổi lịch xuống giống.

Từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 531,2 ha ngô (bắp), tăng 1,63% so cùng kỳ năm trước; 5.731 ha khoai lang,giảm0,67%; 47,6 ha mía,giảm 1,14%; 10.617,9 ha rau các loại,giảm5,4%; 160,2 ha đậu các loại,giảm 3,42%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/4/2020 được 1.169,7 tấn ngô (bắp), tăng 7,2% so cùng kỳ năm trước; 116.927,7 tấn khoai lang, tăng 14,24%; 3.209,1 tấn mía, tăng7,88%; 201.358,8 tấn rau các loại, tăng 5,64%; 169,5 tấn đậu các loại, tăng 6,61%; …

Hiện có 1.370,6 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 327,9 ha so với cùng kỳ năm trước; 2.767,4 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, giảm 3.956,1 ha.Sản lượng cây lâu năm thu hoạch 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 229 nghìn tấn, tăng 5,6% hay tăng 12 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng không phát hiện bệnh lở mồm long móng trên gia súc, bệnh cúm gia cầm và bệnh tai xanh trên heo. Riêng dịch tả heo Châu Phi, hiện đã được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới.Từ đầu năm đến nay, đã phát sinh 03 ổ dịch tả heo Châu Phi, tiêu hủy 16 con heo bệnh (đã qua 30 ngày); 01 ổ dịch lở mồm long móng trên bò thuộc địa bàn huyện Mang Thít với 04 con bò bệnh, đã chết và tiêu hủy 01 con (đã qua 21 ngày). Ngoài ra trên địa bàn có xảy ra rải rác các loại dịch bệnh khác nhưng không gây thiệt hại lớn.

Tại thời điểm 15/4/2020 đàn heo có 221.525 con,giảm35,66% so cùng kỳ năm trước; đàn trâu có 96 con, giảm 17,24%; đàn bò có 84.857 con,giảm8,31%; đàn gia cầm có 8.597,7 nghìn con, tăng 1,31%, trong đó đàn gà có 5.278,6 nghìn con, tăng 2,32%.

Toàn tỉnh hiện có 2.033,9 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm5,85% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra công nghiệp314 ha, giảm 11,68%; 1.721 lồng bè nuôi cá, tăng 24 chiếcso với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.187 chiếc, tăng 51 chiếc.Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giảm2,14% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng giảm1,9%, riêng sản lượng cá tra công nghiệp tăng 5%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 1,17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 22,78%, đã tác động kéo giảm IIP chung 0,04 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,64%, đóng góp 0,61 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 7,92%, đóng góp 0,32 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,14%, đóng góp 0,28 điểm phần trăm.

Tổng số vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 666,9 tỷ đồng, chỉ đạt 17,85% kế hoạch năm, tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2019. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 4,79 điểm phần trăm (chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 32,1% so với năm 2019). Không có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới; tuy nhiên có 02 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn bổ sung là 30 triệu USD.

Hành khách vận chuyển giảm 22,29%, hành khách luân chuyểngiảm24,39%so với cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ, hành khách vận chuyển giảm 23,5%, hành khách luân chuyểngiảm 24,51%. Hàng hóa vận chuyển tăng 1,32%, hàng hóa luân chuyển tăng 2,22%so với cùng kỳ; trong đó vận tải đường bộ, hàng hóa vận chuyển tăng 3,67%, hàng hóa luân chuyểntăng 4,32%.Doanh thu vận tải giảm 10,21% so cùng kỳ; trong đódoanh thu vận tải hành kháchgiảm22,92%, doanh thu vận tải hàng hóa tăng 2,16%, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm1,72%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 6,52%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 25,13%, du lịch lữ hành giảm 36,05% và dịch vụ khác giảm 11,61%. Khách lưu trú giảm 29,46%; khách du lịch theo tour giảm 36,4%, trong đó khách quốc tế giảm 35,69%; số ngày khách du lịch theo tour giảm 36,15%, trong đó số ngày khách quốc tế giảm 35,49%so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 1,99%; tổng giá trị nhập khẩu tăng 14,71% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2020 giảm 1,85% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị giảm 1,63%, khu vực nông thôn giảm 1,91%. Sau 4 tháng CPI giảm 1,61%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,75 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 4 tháng tăng 4,75%, cao hơn 1,16 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2019.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3.258,5 tỷ đồng, đạt 45,51% dự toán năm, tăng 40,62% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 78,18% dự toán năm và gấp 4,2 lần cùng kỳ.

So với số đầu năm, số dư nguồn vốn huy động tăng 2,45%, trong đó tiền gửi tiết kiệmtăng 2,73%; tổng dư nợ cho vay tăng 2,05%, trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn tăng 0,9%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,08% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 0,1 điểm phần trăm.

Đời sống đại bộ phận dân cư tuy gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cơ bản vẫn ổn định. Sản xuất nông nghiệpduy trì và ổn định; một số ngành sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt một số ngành kinh doanh, dịch vụ, ... phải đình chỉ, tạm dừng hoặc thu hẹp hoạt động do tuân thủ các biện pháp, yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.Tuy nhiên, nhờ triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội đã tạo điều kiện ổn định đời sống cho các đối tượng yếu thế, không xảy ra thiếu đói trong dân.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong tháng 4/2020 các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, riêng khối lớp 9 và lớp 12 đi học lại vào ngày 27/4/2020.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ  thuật, thể thao của tỉnh được lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo từ đầu năm đến nay phải tạm dừng để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Trong 4 tháng đầu năm, bệnh tiêu chảy tăng32,46%, thủy đậu giảm 13,31%, quai bị giảm 64,46%, sốt xuất huyết tăng 38,43%,  hội chứng tay chân miệng giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước, riêngbệnh sốt rét phát sinh 01 ca, bệnh thương hàn, bệnh dịch hạch không phát sinh; các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho hơn 1,1 triệu lượt người, trong đó có 87,34% khám bảo hiểm y tế.

Đã xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông đường bộlàm chết 36 người, bị thương 42 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 08 vụ số người chết giảm 10, số bị thương giảm 01 người. Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra, không tăng giảm so cùng kỳ năm trước.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và công tác bảo trợ xã hội.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tặng quà 88 hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer, tổng trị giá 26,4 triệu đồng. Phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long hỗ trợ cho 1.443 người bán vé số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết do dịch bệnh Covid-19 với số tiền 750.000 đồng/người.Đón tiếp 226 lượt đoàn, cá nhân đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hộivới tổng trị giá quà đã tiếp nhận gần 717,6 triệu đồng.

Đến nay giải quyết việc làm cho 6.215 lao động, trong đó có 494 lao động đi hợp tác có thời hạn ở nước ngoài.

* Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:18.206.238.176

Thống kê

Lượt truy cập  5843
Đang trực tuyến   5

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法