MyLabel

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 năm 2020

3/4/2020

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG

VÀ ĐÔ LA MỸ

Đơn vị tính: %

 

 

 

Chỉ số giá tháng 02/2020 so với

Chỉ số giá bình quân 02 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

Kỳ gốc năm 2014

Cùng kỳ năm trước

Tháng 12/2019

Tháng trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

118,54

104,67

100,97

99,80

105,75

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

123,42

106,72

102,38

100,27

108,63

Trong đó:

Lương thực

112,05

100,72

101,43

99,95

101,88

Thực phẩm

127,32

108,58

102,68

100,08

110,41

Ăn uống ngoài gia đình

119,37

105,00

102,07

101,05

107,64

Đồ uống và thuốc lá

107,11

101,36

100,00

100,00

101,69

May mặc, giày dép và mũ nón

106,66

100,68

100,19

99,93

100,98

Nhà ở và vật liệu xây dựng

113,83

105,53

100,93

99,65

106,08

Thiết bị và đồ dùng gia đình

106,01

100,64

100,08

100,03

100,98

Thuốc và dịch vụ y tế

219,12

103,49

100,34

100,00

103,49

Giao thông

88,54

104,57

97,38

96,63

106,57

Bưu chính viễn thông

99,94

99,92

99,92

99,92

99,96

Giáo dục

136,05

103,37

100,00

100,00

103,37

Văn hóa, giải trí và du lịch

110,77

100,40

100,49

100,18

101,04

Hàng hóa và dịch vụ khác

110,00

102,92

100,64

100,16

102,89

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG

134,12

119,74

106,19

102,10

119,59

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ

109,88

100,22

100,28

100,28

100,07

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:35.175.121.230

Thống kê

Lượt truy cập  14892
Đang trực tuyến   6