? Tin tức - Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long
MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2019

12/1/2019

Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản

Đến ngày 15/11/2019, đã thu hoạch được 45.410,7 ha, chiếm 96,29% tổng diện tích gieo trồng với năng suất của các trà lúa này ước đạt 54,4 tạ/ha. Ước tính năng suất lúa cả vụ  thu đông năm 2019 đạt 54,53 tạ/ha, tăng 2,03%; sản lượng thu hoạch đạt 257,16 nghìn tấn, giảm 7,16%so với cùng vụ năm trước. Năng suất tăng do trà lúa đã thu hoạch xuống giống sớm không bị ảnh hưởng mưa trái vụ, chọn giống lúa cứng cây nên hạn chế đổ ngã, ... Ngoài ra, đã xuống giống được 26.920,8 ha lúa đông xuân 2019 - 2020, đạt 48,07% kế hoạch, tăng18.140,8 ha so với cùng kỳ năm 2019.

Sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng lúa cả năm 2019 của tỉnh là 155.413 ha, năng suất đạt 58,40 tạ/ha, sản lượng đạt 907,6 nghìn tấn; so với năm 2018, diện tích gieo trồng giảm 3,98%, năng suất giảm 2,51%, sản lượng thu hoạch giảm 6,39%.

Sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng cây màu cả năm 2019 đạt 59.544 ha, tăng 3,61% so với năm 2018. Diện tích cây màu tăng chủ yếu do rau các loại tăng 6,08%, trong đó nấm rơm tăng 21,09%; cây hằng năm khác tăng 18,23%, trong đó diện tích trồng cỏ voi tăng 18,96%; ...

Đến ngày 14/11/2019, đã phát hiện 01 ổ dịch bệnh tai xanh và dịch tả cổ điển trên heo thuộc huyện Trà Ôn (đã tiêu hủy 35 con heo bệnh); 03 ổ dịch cúm gia cầm trên gà thuộc thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ và huyện Tam Bình (đã tiêu hủy 4.200 con gà bệnh); 02 ổ dịch lở mồm long móng trên bò thuộc huyện Trà Ôn với 05 con bò bệnh; 1.410 ổ dịch tả heo Châu Phi thuộc 08 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (đã tiêu hủy 34.837 con heo bệnh). Các ngành chức năng đang tích cực khống chế ổ dịch, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.

Hiện có 2.233,3 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm 0,83% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra công nghiệp là 417,3 ha, tăng 4,09%. Hiện có1.721 lồng bè nuôi cá với tổng thể tích 368.186 m3, tăng 209 chiếc và tổng thể tích lồng bè tăng 41.273 m3 so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.198 chiếc với tổng thể tích 259.782 m3.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 126.791 tấn, tăng 6,85% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 120.548 tấn, tăng 7,29%. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp đạt 81.591 tấn, tăng 10,59% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 15,06% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 16,71%, đã tác động kéo giảm IIP chung 0,09 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,28%, đóng góp 14,56 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 12,26%, đóng góp 0,37 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 12,12%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm.

Nhiều ngành công nghiệp có mức sản xuất trong 11 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 40,88%; sản xuất trang phục tăng 34,07%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 32,58%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 20,69%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 17,57%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện tăng 12,55%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 11,01%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 8,17%; …Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nguyên liệu hoặc yếu thế cạnh tranh trên thị trường nên một số ngành có mức sản xuất trong 11 tháng giảm mạnh như: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 21,28%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 17,02%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 10,24%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 9,96%; …

Vốn đầu tư và xây dựng

Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 2.207,6 tỷ đồng, đạt 78,05% kế hoạch năm, giảm 5,15% so với cùng kỳ năm 2018.

Có 13 dự án được cấp phép mới và 01 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn 119,2 triệu USD; so với cùng kỳ năm trước, số dự án được cấp phép mới tăng 06, số dự án đăng ký bổ sung vốn tăng 01; tổng số vốn đăng ký của các dự án FDI được cấp phép mới và đăng ký bổ sung vốn tăng 31 triệu USD.

Thương mại, dịch vụ và giá cả thị trường

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 47.407,5 tỷ đồng, tăng 12,41% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 12,52%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 11,94%, du lịch lữ hành tăng 12,95% và dịch vụ khác tăng 12,4%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân 11 tháng năm 2019 tăng 2,7% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 9,45%.

Khách du lịch theo tour đạt 132,3 nghìn lượt, tăng 12,17% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 67 nghìn lượt, tăng 12,42%. Số ngày khách du lịch theo tour tăng 12,37% so với cùng kỳ, trong đó số ngày khách quốc tế tăng 12,2%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 516,1 triệu USD, tăng 16,09% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mặt hàng chủ lực của tỉnh đều có mức xuất khẩu tăng mạnh đã đóng góp vào tốc độ tăng chung 22 điểm phần trăm, trong đó tăng đáng kể là: Giày da tăng 27,59%, đóng góp 15,7 điểm phần trăm; hàng dệt may tăng 42,72%, đóng góp 4,41 điểm phần trăm; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 9,34%, đóng góp 0,81 điểm phần trăm; hàng rau quả tăng 16,89%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm; ...

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2019 tăng 1,07% so với tháng trước. Sau 11 tháng CPI tăng 3,37%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 1,24 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 11 tháng năm 2019 tăng 2,7% so với cùng kỳ, thấp hơn 2,26 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2018.

Tài chính - ngân hàng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6.502 tỷ đồng, đạt 105,37% dự toán năm, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.446 tỷ, đạt 142,48% dự toán năm và tăng 80,29% so với cùng kỳ.

Ước tính đến cuối tháng 11/2019, số dư nguồn vốn huy động tăng 14,75% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 72,84% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 18,53%; tổng dư nợ cho vay tăng 13,72% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 45,66% tổng dư nợ cho vay, tăng 14,23%; tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn chiếm 1,17% trên tổng dư nợ cho vay, giảm 0,91 điểm phần trăm so với số đầu năm.

Một số vấn đề xã hội

Tập trung tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa và 97 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ; …

Trong 11 tháng năm 2019, bệnh tiêu chảy giảm 52,67%, thủy đậu gấp 1,75 lần, quai bị giảm 31,47%, sốt xuất huyết gấp 2,76 lần, hội chứng tay chân miệng gấp 1,47 lần, sốt rét giảm 02 ca (không phát sinh) và thương hàn giảm 03 ca (phát sinh 02 ca) so với cùng kỳ năm trước; riêng bệnh dịch hạch không phát sinh.

Tính từ đầu năm đến nay (từ ngày 15/12/2018 - 14/11/2019) đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông (trong đó có 173 vụ tai nạn giao thông đường bộ), làm chết 106 người, bị thương 131 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 48 vụ, số người chết giảm 15, số bị thương giảm 60 người. Đã xảy ra 05 vụ cháy nổ, không thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 1.255 triệu đồng; so cùng kỳ giảm 09 vụ, số người chết giảm 02, số người bị thương giảm 02 người, thiệt hại tài sản giảm khoảng 7.048 triệu đồng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công. Đã hỗ trợ xây dựng 56 căn nhà, sửa chữa 07 căn nhà, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 58 đối tượng người có công với tổng kinh phí 3.087 triệu đồng. Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 20,29 tỷ đồng, đạt 338,2% kế hoạch.

Đã tuyển sinh học nghề cho 32.741 người, trong đó đào tạo nghề cho 5.405 lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho 27.490 lao động, trong đó có 1.715 lao động đi hợp tác có thời hạn ở nước ngoài.

* Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2019, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Gửi bởi admin    

Sunglass hut pays tribute to the classic with you-Ray Ban Aviator series. The Aviator, which was born in the 1930s,fake ray bans was originally a military product used to resist the strong light of pilots flying. US five-star general Douglas MacArthur is its number one supporter, and he once wore it and led his army to the beaches of the Philippines. Just as it originated in the military and then evolved into a windbreaker that swept the world and stretched over several eras, the popularity of Aviator in the military seems to be destined to become the everlasting Fashion Icon mission. Aviator has been on sale for the general public since 1937. In the 1940s,fake ray bans ordinary people also began to wear it. Aviator has thus become a fashion accessory from a military product. In the 1960s, it became popular again because of celebrities. In 1986, in the movie "Rising Clouds", Tom Cruise made it shine even more because of its interpretation. Another star that made Ray-Ban sunglasses stand out is Michael Jackson. He was wearing RayBan Aviator sunglasses when he attended the 1984 Grammy Awards. Aviator sunglasses evolve with the ups and downs of history,best fake ray bans it can be described as a legend of sunglasses. Today, it has become an indispensable fashion item, loved by many stars. In the star street shooting LOOK, the Ray-Ban Aviator classic sunglasses are undoubtedly one of the fashionable tools with the highest appearance rate. And today's Ray Ban Aviator is different from the past. In addition to retaining the classic shape of the teardrop, both the material and the color have developed like branches and leaves. As the well-deserved Evergreen Fashion Icon,fake ray bans it is not difficult to imagine that Ray-Ban Aviator sunglasses will definitely become your most desirable styling magic weapon this season. Now that sunglasshut has officially entered China, I will share with you everyone’s eye-color vision. For more Ray Ban sunglasses and other content,fake ray bans please follow the official WeChat account for details. At the same time, you are also welcome to try on and buy in the store. Google has exhausted its efforts on Google Glass,fake ray ban sunglasses and it pops up from time to time to remind everyone of its existence. Recently, Google has begun to act for its own glasses, announcing the cooperation with Luxottica. Luxottica is a global eyewear design,air jordan pas cher manufacturing and sales company with many well-known brands such as Ray-Ban, Oakley, etc. The cooperation between Google and Luxottica will be launched in the US market first, and will focus on the two major brands of Ray-Ban and Oakley. According to Luxottica, their first product will "combine high-end technology and the most fashionable design to create the most perfect product features and experience." According to the news provided by Google,louboutin pas cher the design will be jointly participated by the two parties, while the manufacturing and sales are mainly responsible for Luxottica. Google did not say when their products will be available, but it may take a while. The Google+ report said: "You can't see Google Glass lying on your favorite Ray-Ban or Oakley counter tomorrow, but today opens a new chapter in the history of Google Glass." In January, Google launched its first glasses frame. At that time, the rumors that Google and another glasses manufacturer Warby Parker collaborated to design the frame were vigorous,fake oakleys and finally proved that Google did not use the power of others. The current cooperation may be because they are no longer confident in their own design, or they want to enter a larger market. According to WSJ reports, Luxottica not only ranks first among eyewear manufacturers with a market share of 12.4, but also controls retail stores such as LensCrafters and Sunglass Hut, which can help Google sell Google Glass in more than 5,000 retail stores. Google has also signed a cooperation agreement with VSP Global before, and the latter has a network of 30,000 ophthalmologists across the United States, and they can also help sell Google glasses. I don’t know if you feel this way. Although Google Glass has not been officially launched yet, it has been active in the public eye. Although this has Google's own credit, more people really pay attention to it and hope that it can bring a brand new revolution. The cooperation between Google and Luxottica shows that it has begun to enter the mass market, and it is no longer a symbol of geeks as mentioned before.

In the blink of an eye, the balance in 2018 is no longer sufficient. Many office workers have already formulated their next holiday strategy clearly,fake ray bans preparing to travel and reward themselves for a hard year. The travel plan is ready and the travel list should be checked. In addition to sufficient warm clothing, do you always feel that something is missing? As the darling of fashion circles, sunglasses are no longer restricted to just blocking ultraviolet rays. Going out to play with a pair can light up your travel mood, allowing you to show off multiple levels of excitement during the holiday. I have compiled and planted a few sunglasses that are suitable for the holiday season. It shouldn’t be too late, just let me take a look~ Large-frame sunglasses have always been a standing item for celebrities to wear daily. The simple and low-key design is cool and stable. It is suitable for both boys and girls. If you are still wondering what kind of glasses to choose as a match,fake ray bans then large-frame glasses are definitely a good choice. Real classics never go out of style, and Ray-Ban Clubmaster models are to prove this. Inspired by the style of the 50s, the upper frame of the classic gray/green, brown/blue, gray/purple textured sheet material, with new light-color gradient lenses, adds a touch of playfulness to the retro style,fake ray bans and is the eternal favorite of intellectual leaders . Retro style has always been highly respected in the fashion circle. No matter how the fashion trend changes over the years,fake ray bans retro elements are still active in the fashion circle. The round frame and oval sunglasses as representative have always been favored by celebrities and they can be found in various fashion blockbusters. Continuing the success of the Ray-Ban oval metal series,fake ray bans the new series will use lightweight plastic materials, ultra-fine double beams,fake ray bans and soft new colors to add a touch of new matching style to this season's hottest look. Classic gold frame, pure color G-15 lens, bronze, black frame, or fashionable transparent frame with new flat cool gradient lens, including blue, pink, brown and green. Recently, a group of blockbuster shots on London street shot by photographer Wang Yang was released. Temperament IT GIRL Chen Ran wearing a leather stitching jacket, wearing Ray-Ban hiker sunglasses walking on the streets of London, clean movements with just the right broken hair styling,fake oakleys a beautiful scenery in the cold wind. The classic hiker she chose is still full of surprises this year. As one of the main holiday models of Ray-Ban glasses, its new interpretation is enough to make people become the real focus of sight. The light and unrestrained appearance is most suitable for fearless fashionistas to express their true self. The brand-new full-color transparent frame with gradient mirror lens. The classic style is outlined with a simple and neat modern structure, showing a chic and avant-garde beauty.

H? TH?NG TêN MI?N M?NG GSO
MáY CH? TêN MI?N .GSO:
Chính:       10.0.1.1
D? phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.235.184.215

Thống kê

Lượt truy cập  3834
Đang trực tuyến   3

fake ray bans best fake ray bans fake ray ban fake ray ban sunglasses cheap ray ban sunglasses fake ray bans grinch shirt casual shirts for men fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans air jordan pas cher louboutin pas cher fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys kiss t shirt cheap iphone cases create shirts online order custom shirts make my own shirt cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max