MyLabel

Thông tin bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê

11/5/2019
         Ngày 31/10/2019, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số: 65/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đối với ông Võ Tấn Phát, kể từ ngày 01/11/2019./.

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:35.175.121.230

Thống kê

Lượt truy cập  14881
Đang trực tuyến   3