MyLabel

Tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Mang Thít

4/17/2019

Sau 15 ngày triển khai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, đến nay huyện Mang Thít đã hoàn thành phỏng vấn được 23.016 hộ, đạt tỷ lệ 83,98%, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó, xã Chánh Hội và xã Tân Long Hội đã hoàn thành trên 97,02%. Các xã, thị trấn còn lại hoàn thành trên 71% tiến độ Tổng điều tra. Để hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra đòi hỏi sự nỗ lực của giám sát viên, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, tổ trưởng cùng toàn thể các điều tra viên dành thời gian xuống địa bàn, cũng như kiểm tra, rà soát và xác minh để chỉnh sửa các lỗi logic của phiếu.

         Quá trình triển khai Tổng điều tra của huyện đạt được nhiều thuận lợi do Ban chỉ đạo huyện đã chuẩn bị tốt mọi mặt từ công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cũng như công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, qua quá trình giám sát cho thấy điều tra viên còn gặp một số khó khăn khi thực hiện thu thập thông tin của hộ; nguyên nhân là do những ngày đầu, điều tra viên còn chưa quen với các thao tác trên phần mềm CAPI trên còn lúng túng và nhập sai nhiều thông tin, phần mềm chương trình điều tra chưa được cập nhật và hoàn thiện ảnh hưởng đến quá trình điều tra của điều tra viên. Cùng với đó, một số câu hỏi khó trong phiếu điều tra, một số khái niệm có phạm vi rộng và mở, điều tra viên do chưa quen, nên phỏng vấn xác định và ghi phiếu chưa cụ thể, thiếu chính xác. Giải pháp khắc phục được Ban chỉ đạo huyện đưa ra là: Tiếp tục kiểm tra, giám sát điều tra viên thực hiện đúng quy trình điều tra, hỗ trợ điều tra viên trong việc sử dụng và cập nhật phần mềm; đồng thời thường xuyên kiểm tra logic các phiếu điều tra để hướng dẫn điều tra viên kịp thời khắc phục, đảm bảo chất lượng điều tra. Nhìn chung, chất lượng điều tra của các xã, thị trấn khá đồng đều, đảm bảo được yêu cầu./.

Một số hình ảnh thu thập thông tin tại địa bàn:


Giám sát viên của tỉnh giám sát thu thập thông tin tại địa bàn

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:



Bạn đang dùng -

IP:35.175.121.230

Thống kê

Lượt truy cập  14894
Đang trực tuyến   8