MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội quí I năm 2019

3/30/2019

Theo số liệu chính thức, diện tích gieo trồng lúa đông xuân 2018 - 2019 đạt 54.933 ha, đạt 98,1% kế hoạch, giảm 2,1% hay giảm 1.176 ha so với cùng vụ năm trước. Đến ngày 15/3/2019 đã thu hoạch được 52.389 ha với năng suất ước đạt 63,89 tạ/ha; ước tính cả vụ năng suất đạt 64,06 tạ/ha, giảm 3,33% hay giảm 2,21 tạ/ha; sản lượng thu hoạch đạt 352 nghìn tấn, giảm 5,36% hay giảm 19,9 nghìn tấn so với cùng vụ năm trước.

Tính đến ngày 15/3/2019, toàn tỉnh đã xuống giống được 11.757 ha lúa hè thu 2019, đạt 22,2% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay đã thu hoạch được 817,1 tấn ngô (bắp), tăng 7,88% so cùng kỳ năm trước; 74.672,3 tấn khoai lang, tăng 7,19%; 2.208,6 tấn mía, tăng 3,07%; 146.267,8 tấn rau các loại, tăng 3,9%; 132,8 tấn đậu các loại, tăng 9,7%; …

Ước tính sản lượng cây ăn trái thu hoạch trong quý đạt 184,7 nghìn tấn, tăng 4,47% hay tăng 7,9 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, cam đạt 28,8 nghìn tấn, tăng 6,41%; bưởi đạt 24 nghìn tấn, tăng 3,97%; nhãn đạt 9,5 nghìn tấn, tăng 7,3%; chôm chôm đạt 7,2 nghìn tấn, tăng 2,11%; xoài đạt 13,9 nghìn tấn, tăng 1,07%; ... so cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh bệnh Dịch tả heo Châu Phi chưa ghi nhận trường hợp nào nhưng nguy cơ xảy ra dịch vẫn rất cao. Nhằm chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả heo Châu Phi, ngày 08/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I năm 2019, đã phát hiện 01 ổ dịch bệnh tai xanh và dịch tả trên heo với tổng đàn 67 con thuộc xã Thới Hòa (huyện Trà Ôn), đã tiêu hủy 35 con heo bệnh; 01 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 với tổng đàn 1.200 con gà, đã tiêu hủy toàn bộ đàn gà bị bệnh. Ngoài ra trên địa bàn có xảy ra rải rác các loại dịch bệnh khác nhưng không gây thiệt hại lớn.

Tại thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, giá heo hơi luôn ổn định ở mức khá cao, bình quân từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, người nuôi có lãi khá. Tuy nhiên từ đầu tháng 3/2019 đến thời điểm hiện tại, do thông tin xâm nhiễm của Dịch tả heo Châu Phi đã tác động hạn chế sức mua, làm cho giá heo hơi sụt giảm, hiện ở mức dưới 5 triệu đồng/tạ và khả năng sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới. Giá các loại sản phẩm chăn nuôi khác phần lớn đều tăng nhẹ hoặc ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2019 giá cá tra nguyên liệu ổn định ở mức cao (từ 28.000 - 29.500 đồng/kg), sau Tết Nguyên đán chững lại và hiện đã sụt giảm, dao động từ 24.000 - 26.000 đồng/kg. Toàn tỉnh hiện có 356,1 ha diện tích nuôi cá tra thâm canh, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cá điêu hồng nuôi lồng bè ổn định khá cao trong tháng 01/2019 (từ 28.000 - 31.000 đồng/kg), bắt đầu giảm nhẹ từ giữa tháng 02/2019 (từ 27.000 - 29.000 đồng/kg) đến nay giảm mạnh, hiện dao động ở mức 25.000 - 26.000 đồng/kg. Toàn tỉnh hiện có 1.176 lồng bè đang thả nuôi với tổng thể tích 258.459 m3, tăng 303 lồng bè và tăng 71.618 m3 so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp quý I năm 2019 tăng 11,71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 28,47%, đã tác động kéo giảm IIP chung 0,15 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,29%, đóng góp 10,96 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 15,17%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 23,9%, đóng góp 0,44 điểm phần trăm.

Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện trong quý I năm 2019 là 438,5 tỷ đồng, đạt 15,84% kế hoạch vốn năm 2019 và tăng 2,29% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện vốn cao hơn cùng kỳ năm trước 1,61 điểm phần trăm.

Trong quý I năm 2019, tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn ước đạt 3.181 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện chủ yếu thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước: đạt 2.240 tỷ đồng, chiếm 70,4% tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn và tăng 5,36% so với cùng quý năm 2018, đóng góp 3,99 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 376 tỷ đồng, chiếm 11,83% và gấp 3 lần cùng kỳ. Riêng vốn khu vực Nhà nước đạt 565 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Khối lượng hành khách vận chuyển tăng 9,27%, hành khách luân chuyển tăng 14,97%; hàng hóa vận chuyển tăng 9,03%, hàng hóa luân chuyển tăng 12,01%; doanh thu vận tải hành khách tăng 11,16%, doanh thu vận tải hàng hóa tăng 11,41%,doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 7,27% so với cùng quý năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý I năm 2019 ước tính tăng 12,91% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 11,95%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15,44%, du lịch lữ hành tăng 15,49% và dịch vụ khác tăng 15,51%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân quý I năm 2019 tăng 3,48% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 9,11%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý I năm 2019 ước thực hiện 122,5 triệu USD, đạt 26,06% kế hoạch năm và tăng 41,02% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 41,3 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng quý năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI ) tháng 3/2019 giảm 0,85% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị giảm 0,17%, khu vực nông thôn giảm 1,04%. Sau ba tháng CPI tăng 0,99%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 0,17 điểm phần trăm. Bình quân trong quý I năm 2019, CPI tăng 3,48% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,13 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2018.

Chỉ số giá vàng tháng 3/2019 giảm 0,59% so với tháng trước nhưng tăng 3,57% so với tháng 12/2018; Dollar Mỹ tăng 0,03% so với tháng trước nhưng giảm 0,43% so với tháng 12/2018. Bình quân trong quý I năm 2019 chỉ số giá vàng giảm 0,28%, Dollar Mỹ tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.665,5 tỷ đồng, đạt 26,99% dự toán năm, tăng 6,95% so với cùng quý năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 140,5 tỷ, đạt 13,84% dự toán năm và chỉ tăng 1,81% so với cùng kỳ. Nhiều khoản thu nội địa đạt cao và tăng mạnh như: Thu tiền sử dụng đất đạt 60,52% dự toán năm và gấp 4,96 lần cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 29,41% dự toán năm và tăng 114,38%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 24,26% và tăng 143,29%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30,91% dự toán năm và tăng 22,7%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 29,33% dự toán năm và tăng 21,09% so với cùng kỳ; …

Số dư nguồn vốn huy động ước tính đến cuối quý đạt 34.550 tỷ đồng, tăng 2,05% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm đạt 24.650 tỷ đồng, chiếm 71,35% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 3,24% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đạt 25.100 tỷ đồng, tăng 1,04% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn 11.450 tỷ đồng, chiếm 45,62% tổng dư nợ cho vay, tăng 1,4% so với số đầu năm.

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018 - 2019 đạt 10 giải; gồm 02 giải nhì; 02 giải ba và 06 giải khuyến khích; tăng 01 giải ba và 03 giải khuyến khích so với năm học trước.

Tập trung tuyên truyền, cổ động các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Trong quý đã phát sinh 231 ca tiêu chảy, giảm 57,14%; 178 ca thủy đậu, tăng 79,8%; 437 ca sốt xuất huyết, gấp 2,54 lần; 1.174 ca hội chứng tay - chân - miệng, tăng 64,2%; 141 ca quai bị, giảm 35,02%; ... so với cùng kỳ năm trước. Riêng bệnh sốt rét, bệnh thương hàn và bệnh dịch hạch không phát sinh. Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho 1.006.449 lượt người; trong đó khám bảo hiểm y tế chiếm 86,71%.

Đã xảy ra 54 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ (tai nạn 40 vụ, va chạm 14 vụ) làm chết 37 người và bị thương 35 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 23 vụ, số người chết giảm 02, số bị thương giảm 35 người. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ, ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, thành lập đoàn đi thăm và tặng 29.602 phần quà cho gia đình chính sách, người có công ở các huyện, thị xã, thành phố với tổng kinh phí gần 8,6 tỷ đồng; tổ chức thực hiện tốt công tác đón tiếp thân nhân đến thăm viếng mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và các địa phương.

Công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em tiếp tục quan tâm. Tổ chức thăm và tặng 4.352 phần quà Tết cho trẻ em nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng; trong đó nguồn vận động xã hội hóa gần 941 triệu đồng./.

* Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

* Chi tiết xem tệp đính kèm: Tải về

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.229.131.116

Thống kê

Lượt truy cập  1182
Đang trực tuyến   4