MyLabel

Số liệu Kinh tế - Xã hội tháng 3 năm 2019

3/29/2019

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Đến ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

Thực hiện
cùng kỳ
năm trước

Thực hiện
kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với cùng kỳ
năm trước
(%)

Diện tích gieo trồng cây hằng năm (Ha)

Lúa

       68.231,9

       66.689,8

97,74

   Lúa đông xuân

       56.109,4

       54.932,9

97,90

   Lúa hè thu

       12.122,5

       11.756,9

96,98

Một số loại cây khác

   Ngô (bắp)

            389,0

            392,0

100,77

   Khoai lang

         3.824,3

         4.042,3

105,70

   Mía

              36,4

              34,5

94,69

   Rau các loại

         8.157,5

         8.626,3

105,75

   Đậu các loại

            150,3

            147,8

98,33

Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)

Lúa

      229.433,7

      334.712,6

145,89

   Lúa đông xuân

      229.433,7

      334.712,6

145,89

Một số loại cây khác

   Ngô (bắp)

            757,4

            817,1

107,88

   Khoai lang

       69.663,0

       74.672,3

107,19

   Mía

         2.142,8

         2.208,6

103,07

   Rau các loại

      140.775,0

      146.267,8

103,90

   Đậu các loại

            121,1

            132,8

109,70

 

 

 

 

 


VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

 

 

    Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện quý IV năm 2018

Ước tính quý I
năm 2019

Quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)

TỔNG SỐ

3.745.863

3.180.691

111,40

Vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước

895.569

552.691

99,60

Vốn trái phiếu Chính phủ

87.000

                     -  

Vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch NN

                     -  

                     -  

Vốn vay từ các nguồn khác (của khu vực Nhà nước)

                     -  

2.235

206,56

Vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước (Vốn tự có)

7.444

9.871

20,54

Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân

2.363.689

2.239.709

105,36

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

392.161

376.185

299,64

Vốn huy động khác

                     -  

                     -  

 

 

 

 

 


* Chi tiết xem tệp đính kèm: Tải về

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:54.242.193.41

Thống kê

Lượt truy cập  28043
Đang trực tuyến   26