MyLabel

Công tác tuyên truyền TĐT tại TX Bình Minh

3/25/2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Phương án Tổng điều tra ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW và Chỉ thị, Kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra tỉnh Vĩnh Long.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã Bình Minh, xác định rõ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là công tác trọng tâm của Đảng và nhà nước; công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng để giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó sẽ hợp tác tốt hơn với điều tra viên, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho điều tra viên và “Để Tổng điều tra dân số và nhà ở thực sự là “ngày hội điều tra của toàn dân”.

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra trên địa bàn thị xã yêu cầu phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Vì vậy, Ban Chỉ đạo thị xã đã chỉ đạo cơ quan thường trực phối hợp Trung tâm văn hóa và thể thao thị xã phát CD tuyên truyền 01 ngày 02 lần từ ngày 20/3 - 25/4/2019, treo băng rôn tuyên truyền tại Trung tâm hành chính, Trung tâm y tế và đường vào chợ Cái Vồn, tổ chức xe cổ động trong ngày ra quân (01/4/2019), tuyên truyền trên Website của UBND thị xã,...

Chỉ đạo đối với các xã, phường thực hiện tuyên truyền từ 20/3 - 25/4/2019 thông qua các kênh tuyên truyền như: tổ trưởng,  điều tra viên; treo băng rôn tại trụ sở UBND và điểm chợ, khu dân cư; phát đĩa CD tuyên truyền ngày 02 lần; dán các panô, áp phích,...

           Đến ngày 25/3/2019, công tác tuyên truyền trên địa bàn thị xã cơ bản đã hoàn tất và tiếp tục thực hiện đến ngày 25/4/2019, sẵn sàng cho ngày ra quân thu thập thông tin (01/4/2019), phấn đấu 100% địa bàn điều tra của thị xã thực hiện bằng phương pháp CAPI và Webform./.

Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền trên địa bàn thị xã trước thời điểm 01/4/2019:

Ảnh 1. Tại Chi cục Thống kê thị xã Bình Minh


Ảnh 2. Tại UBND phườngThànhPhước, TX Bình Minh


Ảnh 3.Tại Quảng trường - Trung tâm Hành chính thị xã Bình Minh


Ảnh 4. Tại UBND phường Cái Vồn, TX Bình Minh


Ảnh 5. Tại UBND xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:35.170.78.142

Thống kê

Lượt truy cập  19914
Đang trực tuyến   12

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法