MyLabel

Số liệu Kinh tế - Xã hội tháng 02 năm 2019

2/28/2019

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Đến ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

Thực hiện
cùng kỳ
năm trước

Thực hiện
kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với cùng kỳ
năm trước
(%)

Diện tích gieo trồng cây hằng năm (Ha)

Lúa

       56.109,4

       54.924,7

97,89

   Lúa đông xuân

       56.109,4

       54.924,7

97,89

   Lúa hè thu

         8.615,5

         6.686,9

77,61

Một số loại cây khác

   Ngô (bắp)

            241,4

            249,2

103,26

   Khoai lang

         2.331,6

         2.499,6

107,20

   Mía

              24,3

              22,5

92,55

   Rau các loại

         5.002,8

         5.328,6

106,51

   Đậu các loại

            124,5

            120,0

96,35

Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)

Lúa

       70.486,9

       49.936,6

70,85

   Lúa đông xuân

       70.486,9

       49.936,6

70,85

Một số loại cây khác

   Ngô (bắp)

            470,7

            550,9

117,03

   Khoai lang

       44.535,1

       45.721,3

102,66

   Mía

         1.436,2

         1.482,5

103,23

   Rau các loại

       98.805,4

       99.753,1

100,96

   Đậu các loại

              90,6

              97,4

107,53

 

 

 

 

 TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

 

 

 

 

 

Sơ bộ
tháng 02 năm 2019

Lũy kế đến tháng 02 năm 2019

Tháng 02/2019 so với cùng kỳ năm trước
 (%)

02 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
(%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

            20    

           37    

68,97

71,15

 Đường bộ

             20    

            37    

68,97

71,15

 Đường thủy nội địa

                -    

               -    

                   -    

                   -    

Số người chết (Người)

            12    

           24    

80,00

96,00

 Đường bộ

             12    

            24    

80,00

96,00

 Đường thủy nội địa

                -    

               -    

                   -    

                   -    

Số người bị thương (Người)

            17    

           25     

85,00

52,08

 Đường bộ

             17    

            25    

85,00

52,08

 Đường thủy nội địa

                -    

               -    

...

...

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

               1    

              1    

50,00

25,00

Số người chết (Người)

                -    

               -    

                   -    

                   -    

Số người bị thương (Người)

                -    

               -    

                   -    

                   -    

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

          600    

         600    

12,00

11,17

 

 

 

 

 


* Chi tiết xem tệp đính kèm: Tải về

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:54.227.76.35

Thống kê

Lượt truy cập  14567
Đang trực tuyến   22