MyLabel

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2019

1/31/2019

Ngày 26/01/2019, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2018,triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 với sự tham dự của toàn thể công chức, người lao động ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Long; do ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì.

Trong năm 2018,được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, Đảng bộ và chính quyền các cấp cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của toàn thể công chức, người lao động, ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành kịp thời, có hiệu quả một khối lượng lớn công việc theo kế hoạch, chương trình công tác do Tổng cục Thống kê và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018; tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Kết quả trong một số lĩnh vực như sau:

- Tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành 38 cuộc điều tra thống kê theo đúng phương án; thông tin thu thập bảo đảm độ tin cậy, phản ánh sát đúng tình hình thực tế. Bên cạnh đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; tổ chức triển khai thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra và lập bảng kê hộ trong Tổng điều tra.

- Bảo đảm tốt thông tin thống kê phục vụ sự lãnh chỉ đạo, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp và đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hộiđược biên soạn và phổ biến kịp thời; nội dung có nhiều cải tiến, phản ánh sát đúng tình hìnhcủa địa phương; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh chỉ đạo, điều hành. Biên soạn các chỉ tiêu thống kê tổng hợpnăm 2015 - 2017 và ước tính 6 tháng đầu năm 2018 phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Longlần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; số liệu phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thônvàChương trình hành động số 23-Ctr/TU của Tỉnh ủy; cung cấp, thẩm định số liệu phục vụ Đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020” và các đề tài, đề án khác. Biên soạn và phát hành Niên giám thống kênăm 2017 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; kết quả chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017; tờ bướm số liệu thống kê kinh tế- xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm và cả năm 2018 phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; …

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và nhiều đề án quan trọng của ngànhnhư: Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP và điều chỉnh quy mô GDP, GRDP; Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; …

Hội nghị cũng đã nghiêm túc nhìn nhận và chỉ ra những tồn tại, hạn chế đòi hỏi toàn thể công chức, người lao động ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Long phải nỗ lực, phấn đấu; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; không ngừng sáng tạo và đổi mới nhằm vượt lên mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019 với mục tiêu cơ bản là: Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước;chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tiếp tục thực hiện Luật Thống kê 2015 và các chiến lược, đề án lớn của ngành Thống kê; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và đề án tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển; …

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Thống kê đã tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2019. Hưởng ứng phong trào thi đua, đại diện của 15 đơn vị trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 với sự chứng kiến của Lãnh đạo Cục Thống kê.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Ẩn đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh và nhận trách nhiệm về những khuyết điểm, tồn tại của năm 2018; kêu gọi toàn thể công chức, người lao động ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019 với phương châm “Đổi mới để tồn tại và phát triển”./.

          Bùi Thiện Mẫn
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Hà Văn Ban - Phó Cục trưởng Cục Thống kê thông qua Báo cáo tóm tắt 
Tổng kết công tác năm 2018 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long


Ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Cục trưởng Cục Thống kê
trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thống kê cho các cá nhân 


Lãnh đạo các phòng cơ quan Cục ký kết giao ước thi đua năm 2019


Lãnh đạo các chi cục thống kê ký kết giao ước thi đua năm 2019

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:18.208.187.169

Thống kê

Lượt truy cập  45783
Đang trực tuyến   19