MyLabel

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2019

1/29/2019

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

Chỉ số tháng 01/2019
so với

Tháng trước

Cùng kỳ năm trước

TỔNG SỐ

95,80

113,46

Phân theo ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 2

Khai khoáng

69,12

106,17

 - Khai khoáng khác

69,12

106,17

Công nghiệp chế biến, chế tạo

95,59

113,23

Trong đó:

 - Sản xuất chế biến thực phẩm

102,84

117,34

 - Sản xuất đồ uống

90,90

93,52

 - Sản xuất sản phẩm thuốc lá

108,89

376,19

 - Sản xuất trang phục

94,40

113,43

 - Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

92,51

127,31

 - Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tre nứa

96,28

87,01

 - Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

90,05

81,86

 - Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất

95,16

98,36

 - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

94,68

111,33

 - Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

84,31

98,25

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác

100,53

58,75

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng…

98,56

116,92

Trong đó: - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

98,52

117,82

Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải

101,79

117,55

Trong đó: - Khai thác xử lý và cung cấp nước

101,94

109,22

 

 

 

 

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.238.194.166

Thống kê

Lượt truy cập  33728
Đang trực tuyến   24