MyLabel

Số liệu Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2019

1/29/2019

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Đến ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

Thực hiện
cùng kỳ
năm trước

Thực hiện
kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với cùng kỳ
năm trước
(%)

Diện tích gieo trồng cây hằng năm (Ha)

Lúa

       56.109,4

       54.924,7

97,89

   Lúa đông xuân

       56.109,4

       54.924,7

97,89

Một số loại cây khác

   Ngô (bắp)

            121,7

            146,6

120,46

   Khoai lang

         1.768,8

         1.396,9

78,97

   Mía

              13,0

              11,6

89,25

   Rau các loại

         2.955,1

         3.402,8

115,15

   Đậu các loại

              77,0

              74,9

97,28

Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)

Lúa

       34.843,9

       21.074,6

60,48

   Lúa đông xuân

       34.843,9

       21.074,6

60,48

Một số loại cây khác

   Ngô (bắp)

            257,3

            273,1

106,14

   Khoai lang

       36.537,4

       21.887,1

59,90

   Mía

            695,1

            659,9

94,93

   Rau các loại

       47.318,1

       43.747,5

92,45

   Đậu các loại

              47,1

              50,7

107,69

 

 

 

 

 
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

 

Thực hiện
tháng 12
năm 2018

Ước tính
tháng 01
năm 2019

Tháng 01/2019 so với (%)

Tháng trước

Cùng kỳ
năm trước

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

      3.408,2

      3.492,3

102,47

106,71

(Nghìn hành khách)

 Đường bộ

      2.581,0

      2.634,4

102,07

107,80

 Đường sông

         827,2

         857,9

103,71

103,49

 Đường biển

              -  

              -  

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

       77.662

       79.464

102,32

110,97

(Nghìn HK.Km)

 Đường bộ

       76.256

       78.000

102,29

111,12

 Đường sông

         1.407

         1.465

104,15

103,47

 Đường biển

              -  

              -  

 

 

 

 

 

 


* Chi tiết xem tệp đính kèm: Tải về

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.238.194.166

Thống kê

Lượt truy cập  33786
Đang trực tuyến   82