MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội mười một tháng năm 2018

11/30/2018

Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản

Đến ngày 15/11/2018,đã thu hoạch được 48.057,6 halúa thu đông, chiếm 92,72% tổng diện tích gieo trồng với năng suất của các trà lúa này ước đạt 53,4 tạ/ha. Ước tính năng suất lúa vụ  thu đông năm 2018 đạt 53,38 tạ/ha, tăng 3,55% (tăng 1,83 tạ/ha); sản lượng thu hoạch đạt 276,6 nghìn tấn, giảm 1,66% (giảm 4,66 nghìn tấn) so với cùng vụ năm trước (chủ yếu do diện tích gieo trồng giảm 2.739 ha). Ngoài ra, cũng đã xuống giống được 9.902 halúa đông xuân 2018 - 2019, đạt 17,68% kế hoạch, giảm 2.561 ha so với cùng kỳ năm 2018.

Sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng lúa cả năm 2018 của tỉnh là 161.855 ha, năng suất đạt 59,88 tạ/ha, sản lượng đạt 969 nghìn tấn; so với năm 2017, diện tích gieo trồng giảm 4,45% (hay giảm 7.539 ha), năng suất tăng 7,61% (hay tăng 4,24 tạ/ha), sản lượng thu hoạch tăng 2,82% (hay tăng 26.625 tấn).

Sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng cây màu cả năm 2018đạt 57.672 ha, tăng 6,25% hay tăng 3.391 ha so với năm 2017.Trong đó, rau các loại tăng 5,57% hay tăng 1.766 ha, khoai lang tăng 6,85% hay tăng 944 ha, ngô (bắp) tăng 11,96% hay tăng 168 ha, cói (lác) tăng 6,33% hay tăng 66 ha, ...

Trong tháng phát sinh 01 ổ dịch cúm gia cầm với tổng đàn 1.517 con vịt .Đến nay, ổ dịch đã qua 21 ngày và không có dấu hiệu lây lan trên diện rộng.

Thời điểm 01/10/2018, tổng đàn bò của tỉnh có 92.881 con; đàn heo có 345,2 ngàn con; đàn gà có 5,29 triệu con; đàn vịt (không kể vịt chạy đồng) có 3,03 triệu con. So với thời điểm 01/4/2018, đàn bò giảm 0,21%; đàn heo tăng13,91%; đàn gà tăng 9,33%; đàn vịt tăng 2,68%. So với cùng thời điểm năm trước, đàn bò giảm 1,69%; đàn heo tăng3,31%;đàn gà tăng 5,15%; đàn vịt tăng 2,87%.

Hiện có 2.172 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm 0,09% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra công nghiệp344,8 ha, tăng 1,06%. Hiện có 1.512 lồng bè nuôi cá với tổng thể tích 326.913 m3, tăng 200 chiếc và tổng thể tích lồng bè tăng 34.710 m3 so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.087 chiếc với tổng thể tích 238.414 m3.

Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 11 tháng năm 2018 đạt 115.558 tấn, tăng 5,58% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 109.463 tấn, tăng 5,7%. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp đạt 73.864 tấn, tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,38% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm13,23%, đã tác động kéo giảm IIP chung 0,07 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,53%, đóng góp 9,07 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 5,63%, đóng góp 0,17 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,09%, đóng góp 0,21 điểm phần trăm.

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức sản xuất trong 11 tháng tăng khá so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 45,75%; sản xuất đồ uống tăng 29,7%; sản xuất trang phục tăng 26,51%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 14,25%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 10,32%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 7,58%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 6,07%; …Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nguyên liệu hoặc yếu thế cạnh tranh trên thị trường nên ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 22,19%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 3,15%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 2,31%; …

Vốn đầu tư và xây dựng

Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 2.357,5 tỷ đồng, đạt 72,2% kế hoạch năm, tăng 20,81% so với cùng kỳ năm 2017.

Có 07 dự án FDI được cấp phép mới và 01 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn là 88,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, số dự án được cấp phép mới tăng 05; số dự án đăng ký bổ sung vốn giảm 01; tổng số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới và đăng ký bổ sung vốn giảm 29,06%.

Thương mại, dịch vụ và giá cả thị trường

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 41.802 tỷ đồng, tăng 11,93% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 11,31%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,36%, du lịch lữ hành tăng 16,98% và dịch vụ khác tăng12,42%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân 11 tháng năm 2018 tăng 4,96% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 6,64%.

Khách du lịch theo tour đạt 117,9 nghìn lượt, tăng 13,44% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế 59,6 nghìn lượt, chiếm 50,5% tổng lượng khách và tăng 10%. Số ngày khách du lịch theo tour trong 11 tháng tăng 12,78% so với cùng kỳ, trong đó số ngày khách quốc tế tăng 10,21%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 425,1 triệu USD, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu có quy mô lớn của tỉnh đều tăng với tốc độ khá cao nên đã đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung, trong đó: Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù tăng 47,4% đóng góp 2,79 điểm phần trăm; giày dép các loại tăng 3,95% đóng góp 2,49 điểm phần trăm; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 13,12% đóng góp 1,11 điểm phần trăm; gạo tăng 98,9% về giá trị đóng góp 0,94 điểm phần trăm; nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 85,24% đóng góp 0,28 điểm phần trăm; ...

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018 giảm 0,26% so với tháng trước.Sau 11 tháng CPI tăng 4,61%, cao hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 1,48 điểm phần trăm. CPI bình quân 11 tháng năm 2018 tăng 4,96% so với cùng kỳ, cao hơn 1,69 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2017.

Tài chính - ngân hàng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 5.454 tỷ đồng, đạt 94,52% dự toán năm, giảm 9,02% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính đến cuối tháng 11/2018, số dư nguồn vốn huy động tăng 11,85% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi dân cư chiếm 72,7% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 14,15%; tổng dư nợ cho vay tăng 7,45% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 46,8% tổng dư nợ cho vay, tăng 10,43%; tỷ lệnợ xấu trên địa bàn toàn tỉnh chiếm 3,78% trên tổng dư nợ cho vay.

Một số vấn đề xã hội

Tập trung tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và 78 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực gia đình; …

Trong 11 tháng năm 2018, bệnh tiêu chảy giảm 24,71%, thủy đậu tăng 8,27%, quai bị tăng 6,38%, sốt xuất huyết giảm 31,98%, hội chứng tay chân miệng giảm22,64%, sốt rét giảm 04 ca (phát sinh 02 ca) và thương hàn giảm 03 ca (phát sinh 05 ca) so với cùng kỳ năm trước; riêng bệnh dịch hạch không phát sinh.

Trong tháng ghi nhận 02 ca cúm mùa, đã chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh: 01 trường hợp dương tính với cúm AH3N2 đã tử vong và 01 trường hợp dương tính với cúm AH1N1 tình trạng ổn, đã xuất viện.

Tính từ đầu năm đến nay(từ ngày 16/12/2017 - 15/11/2018) đã xảy ra 229 vụ tai nạn giao thông (trong đó có 225 vụ tai nạn giao thông đường bộ), làm chết 130 người, bị thương 189 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 33 vụ, số người chết giảm 01, số bị thương giảm 39 người. Đã xảy ra 13 vụ cháy, làm 02 người chết, 02 người bị thương, tổng thiệt hại tài sản khoảng 8,1 tỷ đồng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công.Đến nay đã xây dựng, sửa chữa 578 căn nhà cho người có công với kinh phí hơn 27 tỷ đồng; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được gần 8,75 tỷ đồng đạt 156,2% kế hoạch; trợ cấp khó khăn đột xuất cho175 đối tượng người có công với số tiền 181 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay đã tuyển sinh học nghề cho 30.617 người, trong đó đào tạo nghề cho 6.885 lao động nông thôn; đã giải quyết việc làm mới cho 25.341 lao động, xuất khẩu lao động được 1.574 người./.

* Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2018, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

* Chi tiết xem tệp đính kèm: Tải về

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.90.12.112

Thống kê

Lượt truy cập  8672
Đang trực tuyến   101