MyLabel

Thành phố Vĩnh Long triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

11/27/2018

Sáng ngày 21/11/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (Ban Chỉ đạo) thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố; Ban Chỉ đạo các phường, xã. Ông Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố Vĩnh Long tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số về nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 3291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Vĩnh Long; các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tổng điều tra của Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo tỉnh.

Hội nghị dành nhiều thời gian trình bày các nội dung công tác quản lýTổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo thành phố; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Tổng điều tra của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long; thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và quy định mối quan hệ công tác trong Tổng điều tra của Trưởng Ban Chỉ đạo; …

Các đại biểu tham dự đã nắm được mục đích, yêu cầu; đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra; nội dung điều tra và phiếu điều tra; phương pháp và hình thức thu thập thông tin; thời điểm điều tra và thời gian thực hiện các bước công việc của Tổng điều tra; công tác tuyên truyền và các nội dung liên quan khác nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra của ngành, địa phương đảm bảo theo Phương án.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra. Đây là cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia có chu kỳ 10 năm một lần quy định bởi Luật thống kê, được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; là công tác quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của tất cả các cấp, các ngành chứ không phải nhiệm vụ riêng của ngành Thống kê; đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm nhằm triển khai thực hiện thật tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Hà cũng yêu cầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Chi cục Thống kê) tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo; các phường, xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các khâu công việc theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thành phố. Đặc biệt, cần quan tâm tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng điều tra có năng lực, tinh thần trách nhiệm, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để điều tra phiếu CAPI và phải được cử tham dự tập huấn nghiêm túc, nắm vững nghiệp vụ, quy trình điều tra; Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp cho mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra và có nghĩa vụ kê khai đúng, đầy đủ các nội dung trong phiếu điều tra; thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để nghiên cứu các giải pháp chỉ đạo thực hiện thống nhất, đúng Phương án Tổng điều tra.

                                                                                     Bùi Thiện Mẫn

          Chi cục Thống kê thành phố Vĩnh Long

Hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:35.170.78.142

Thống kê

Lượt truy cập  19949
Đang trực tuyến   15

客户评价高口碑好丰胸方法,那才是你可以选择的美胸产品。此外粉嫩公主酒酿蛋丰胸方法,购买美胸产品时应该注意选择产品成分是纯植物性的丰胸产品,同时也要是适合自身体质的,因为纯植物类美胸产品比较安全,才是最简单便捷的丰胸方法产后丰胸方法